Bibliografijos žinios

7 MD
MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS

Kūrybos erdvės = The spaces of creation : mokslo darbų žurnalas / Šiaulių universitetas ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Rytis Urniežius … [et al.]. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011. – ISSN 1822-1076

Nr. 15 (2011). – 2011 (2012). – 111, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 150 egz.

Septynios dienos ir naktys su Marilyna Monroe / Colin Clark ; iš anglų kalbos vertė Aistė Kvedaraitė-Nichols. – Vilnius : Šarkos knygos [i.e. Gimtasis žodis, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 395, [2] p., [4] iliustr. lap. – Virš. ir nugar. antr.: 7 dienos ir naktys su Marilyna Monroe. – ISBN 978-9955-16-400-5 (įr.)

KALBA. KALBOTYRA

Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai / Lietuvos edukologijos universitetas. Filologijos fakultetas ; redaktorių kolegija: atsakingoji redaktorė Ernesta Račienė … [et al.]. – Vilnius : Edukologija, 2011. – ISSN 1822-5357

T. 4(2) (2011). – 2011 (Vilnius : Edukologija). – 257, [1] p. : iliustr. – Str. angl., baltar., latv., lenk., rus. – Santr. liet., angl. – (Mokslinių straipsnių rinkiniai : MSR serija). – Tiražas 100 egz.

Žmogus ir žodis = Man and the word : mokslo darbai / Lietuvos edukologijos universitetas ; redaktorių kolegija: Danutė Sabromienė (vyriausioji redaktorė) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2012. – ISSN 1392-8600

T. 14, Nr. 1 (2012): Didaktinė lingvistika = Didactic linguistics / ats. red. Regina Rinkauskienė. – 2012 (Vilnius : Edukologija). – 161, [1] p. : iliustr., žml. – Str. liet., angl., pranc., rus. – Santr. liet., angl. – Tiražas 150 egz.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS


Amžinai tavo : romanas / Nicholas Sparks ; iš anglų kalbos vertė Giedrė Tartėnienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 495, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-356-8

Apkartęs rojus : romanas / Kaui Hart Hemmings ; iš anglų kalbos vertė Agnė Mackevičiūtė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 414, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-354-4 (įr.)

Baltųjų akmenėlių tango : [eilėraščiai] / Angelina Naciūtė-Zalatorienė. – [Vilnius : Spauda, 2012] (Vilnius : Spauda). – 190, [1] p. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-9986-485-86-5 (įr.)

Brangusis Džonai : romanas / Nicholas Sparks ; iš anglų kalbos vertė Vaiva Lešinskaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 478, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-358-2

Emos pilis : romanas / Gražina Karaliūnė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 525, [2] p. – Ciklo "Vandenio era" 3-ioji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-359-9 (įr.)

Gal taip reikėjo : nuo siautulingosios Apaščios iki Vilniaus pušynų… : gyvenimo, kūrybos bruožai, pikantiški nutikimai / Algimantas Zurba. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 399, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-16-395-4 (įr.)

Gyvenimas trumpas, o geismas begalinis : romanas / Patrick Lapeyre ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Vilnius : Sapnų sala). – 279, [1] p. – ([Šiuolaikinė proza], ISSN 2029-2570). – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-23-563-7

Kartu, bet – vienas… : monografinė studija apie [poeto, pedagogo, režisieriaus] Vladislovo Blinstrubo gyvenimą ir kūrybą / Alfredas Guščius. – Vilnius : Homo liber, [2012] (Vilnius : Spauda). – 151, [1]  p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [350] egz. – ISBN 978-609-446-026-5 (įr.)

Laimė delne : [romanas] / Edita Samajauskaitė-Younas. – Vilnius : Ciklonas, 2011 (Vilnius : Ciklonas). – 697, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-880-85-1

Lerchenau : [romanas] / Kerstin Hensel ; iš vokiečių kalbos vertė Birutė Danilevičiūtė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 438, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-16-366-4 (įr.)

Mano draugystė su Jėzumi Kristumi : [romanas] / Lars Husum ; iš danų kalbos vertė Ieva Aukselytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 380, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-396-1 (įr.)

Palaimink liūdinčiojo langą : aktorei Romualdai Mikalauskaitei atminti : [eilėraščiai] / Daina Pranckietytė ; [dailininkas Gasparas Aleksa]. – Vilnius : Homo liber, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 70, [1] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-446-027-2

Pastatyk man Bachijos rūmus : lyrika / Loreta-Jūra ; [piešiniai autorės]. – Kaunas : G. Deržavino rusų literatūros klubas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 94, [2] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-851-06-6 (įr.)

Prakalbintoji upė : eilėraščiai / Stefa Juršienė. – Prienai : Aipek, 2012 (Prienai : Aipek). – 124, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-558-08-8

Sielos akys : novelės / Donatas Čepukas ; [Laimos Kriukelienės piešiniai]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 154, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-420-231-5 (įr.)

Smėlio krikštai : eilėraščių ciklai / Janina Survilaitė ; [knygoje panaudotos autorės iliustracijos]. – Vilnius : Andrena, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 63, [1] p., VIII iliustr. p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-37-065-9

Smilinėjimai : poezija / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2012 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 65, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-863-55-7

Šarlotė Izabelė Hansen : romanas / Tore Renberg ; iš norvegų kalbos vertė Lina Baltrukonienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 286, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-399-2 (įr.)

Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai : [sveikatos centro "Amžinoji sandora" organizuotos akcijos leidinys / sudarytoja Aurelija Davydavičienė]. – Kaunas : [A. Davydavičienė], 2012 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 368 p. : iliustr., portr. – Nugar. antr.: Vilties ir meilės laiškai Lietuvai. – Santr. angl. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-408-222-1 (įr.)

Vintažinis romanas / Isabel Wolff ; iš anglų kalbos vertė Dalia Žukauskienė. – Vilnius : Šarkos knygos [i.e. Gimtasis žodis, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 398, [2] p. – ISBN 978-9955-16-398-5 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Kurmis ir mamytė : [pasaka] / Hana Doskočilová ; iliustravo Zdeněk Miler ; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 ([Havličkův Brod] : Tiskárny Havličkův Brod). – 52, [4] p. : iliustr. – Virš. aut.: Zdeněk Miler, Hana Doskočilová. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-441-053-6 (įr.)

Likimai : romanas / Aprilynne Pike ; iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 414, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-360-5 (įr.)

Mano žvaigždutė : [eilėraščiai vaikams] / Nijolė Morkūnaitė ; iliustravo Neringa Jakaitienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 23, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-420-227-8

Neužmirštuolė : romanas / Anne Cassidy ; iš anglų kalbos vertė Rūta Jaskonė. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 255, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-16-397-8 (įr.)

Pinokis : pagal Carlo Collodi originalą / atpasakojo Tania Zamorsky ; iš anglų kalbos vertė Lina Juodžbalienė ; iliustravo Lucy Corvino. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 155, [3] p. : iliustr. – (Mažoji klasika). – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-337-7 (įr.)

Sąmyšis darže : [pasaka] / Sven Nordqvist ; iš švedų kalbos vertė Alma Braškytė ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 ([Turnhout] : Proost). – [25] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-441-045-1 (įr.)

Sukrėtimas : romanas / Kathryn Lasky ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 270, [2] p. : iliustr. – (Pelėdų karalystės sargai ; kn. 5). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-357-5

Tomo Sojerio nuotykiai : pagal Mark Twain knygą / atpasakojo Martin Woodside ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė ; iliustravo Lucy Corvino. – Kaunas : Obuoliukas [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Vilnius : BALTO print). – 155, [3] p. : iliustr. – (Mažoji klasika). – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-336-0 (įr.)

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.