Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7 MD

Share |

MENAS. FOTOGRAFIJA

 

Jaukus namas : individualių namų projektai / redaktorius M. Grydziuško. – Vilnius : Jaukus namas, 2012. – ISSN 1822-0827

 

2012, pavasaris/vasara. – 2012. – 152 p. : iliustr. 15 Lt 99 ct

 

Muzikinio ugdymo realijos ir muzikos ugdytojų rengimas : dimensijos, tyrimai ir tobulinimo perspektyva : mokslo monografija / Vaiva Zuzevičiūtė, Daiva Bukantaitė ; Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012 (Kaunas : VDU l-kla). – 223, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-12-771-0

 

Namų interjero idėjos / [Domus galerija]. – [Vilnius] : Domus centras, 2012 ([Skaidiškės (Vilniaus r.)] : "Lietuvos ryto" sp.). – 179 p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-609-95409-0-0 (įr.)

 

Numizmatika : metraštis / Lietuvos nacionalinis muziejus ; redakcinė kolegija: Mykolas Michelbertas (kolegijos pirmininkas) ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012. – ISSN 1392-8570

 

[T.] 9/12 (2008/11) / sudarė Dalia Grimalauskaitė. – 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 399, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Str. liet., rus. – Santr. liet., angl. – Tiražas 500 egz.

 

Andrius Oleka-Žilinskas, Balys Sruoga ir kiti / Petronėlė Česnulevičiūtė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 255, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-076-7 (įr.)

 

Restauravimo metodika : Lietuvos nacionalinio muziejaus tęstinis leidinys / Lietuvos nacionalinio muziejaus Restauravimo centras. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2012]. – ISSN 1648-0562

 

Nr. 6 (2012) / leidinį parengė Regina Ulozaitė, Simona Matuzevičiūtė. – [2012] (Vilnius : Petro ofsetas). – 104, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz.

 

Variaus apžavai : [fotoalbumas] / Romualdas Rakauskas ; [vertėjas Artūras Tereškinas]. – [Kaunas : Kopa] ; [Anykščiai] : Pasaulio anykštėnų bendrija, 2012 ([Kaunas] : Kopa). – [144] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-772-37-8 (įr.)

 

KALBA. KALBOTYRA

 

Respectus philologicus : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny w Kielcach ; redaktorių kolegija: Eleonora Lassan, vyriausioji redaktorė … [et al.]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012. ISSN 1392-8295

 

Nr. 21(26) (2012). 2012 (Vilnius : Ciklonas). 279, [1] p. : iliustr., žml. Str. liet., angl., lenk., rus. Santr. liet., angl., lenk. Tiražas 150 egz.

 

Švedų kalba per 30 dienų : [trumpas kalbos kursas] / Paola Kucera ir Elisabeth Timmermann ; iš vokiečių ir švedų kalbų išvertė Saulius Lapinskas. – Vilnius : Margi raštai, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 294 p. : iliustr. + 2 garso diskai (CD). – Virš. aut. nenurodytos. – Virš. virš antr.: Langenscheidt. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-09-428-9

 

 GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

Dramblių prižiūrėtojų vaikai : romanas / Peter Høeg ; iš danų kalbos vertė Rūta Poškutė-Andreikienė. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 413, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-897-3 (įr.)

 

Kartais Angelas pasirodo : lašai širdžiai, sielai, kūnui ir protui / Aldutė Vakarė. – 2-oji laida. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2012 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – 311, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-432-027-9

 

Lietuvių literatūros istorija : XX amžiaus pirmoji pusė / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [sudarytojas Rimantas Skeivys]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2010]-    . – ISBN 978-609-425-046-0 (įr.)

 

Kn. 1. – [2010] (Vilnius : Petro ofsetas). – 371, [1] p. : faks., portr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-425-045-3

 

Literatūra 11 klasei : chrestomatija / [sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė ; redakcinė kolegija: Darius Kuolys … [et al.]. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011-    .

 

D. 1: Renesansas, Barokas, Apšvieta / [apžvalginių tekstų autoriai Darius Kuolys, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė]. – 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 600 p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-425-056-9

 

Lithuania in my life : [memoir] / Alfred Erich Senn ; Vytautas Magnus University. – Kaunas : Vytautas Magnus University Press, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 176 p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-12-760-4

 

Mintys atskridusios paukščiais : poezija, epigramos, apsakymai / Joana Klimašauskienė ; [iliustracijų autorė Laimutė Juzikėnaitė-Ašmonaitienė]. – Jurbarkas [i.e. Kaunas : Kopa], 2011 ([Kaunas] : Kopa). – 238, [1] p. : iliustr. – Tiražas [150] egz. – ISBN 978-9955-772-35-4 (įr.)

 

Pokalbiai su poezija : literatūrinė-bibliografinė rodyklė / Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; [sudarytoja Zita Sinkevičienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 145, [1] p. : iliustr. – Tiražas 120 egz. – ISBN 978-609-445-103-4

 

Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. – ISSN 1822-3656

 

Kn. 32: Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: nuo Livonijos karo iki XVIII a. / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas. – 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 285, [2] p. – Str. liet., lenk., rus. – Santr. angl.

 

Spindulys nemiega : Mažeikių krašto literatų kūrybos rinktinė / [Literatų sambūris] "Aura" ; [redakcinė grupė: Janina Butnorienė … [et al.]. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 187, [1] p. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-445-095-2

 

Surask tą šaltinį : kūrybos rinktinė / Birutė Marčiauskienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 81, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-102-7

 

Šilko kelio daina : [romanas] / Mingmei Yip ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 389, [1] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-0459-0 (įr.)

 

Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje : kolektyvinė monografija / [sudarytoja Loreta Mačianskaitė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 217, [1] p., [6] iliustr. lap. : portr. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-078-1

 

Tu pakviesk mano vasarą… : [poezijos] rinktinė / Vilija Dobrovolskienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 179, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-445-104-1

 

Vakaro posmai : [eilėraščiai] / Algimantas Kiminius. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 201 p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-099-0

 

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Augo girioj drakoniukas : eiliuota pasaka ir užduotys / Viktorija Guseinova ; dailininkė Serena Pečiūnaitytė. – Kaunas [i.e. Akademija (Kauno r.)] : E. Guseinovo individuali veikla, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 16 p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-95395-0-8. – ISBN 978-609-953-950-8 (klaidingas)

 

Aukštyn kojom : [3-ioji pasakų knyga] / Donald Bisset ; iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė ir Violeta Palčinskaitė ; iliustravo Sigutė Ach. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 74, [6] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-042-0 (įr.)

 

Kas greičiausias? / parašė Susan Amerikaner ; iliustravo Scott Tilley, Andrew Phillipson, Janelle Bell-Martin ... [et al.]. – Vilnius : Egmont Lietuva, 2012. – [24] p. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Pixar. – Virš. aut. nenurodyta. – Ciklo "Ratai 2" knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-381-6 (įr.)

 

Mažų širdelių aidas : [devintojo mažųjų kūrėjų sambūrio "Kas krenta širdelėn – virsta žodeliais" leidinys : ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybos leidinys / sudarė Ramutė Stanislovaitienė, Julija Bakūnaitė ; iliustracijos Kauno lopšelio-darželio "Rokutis" ugdytinių]. – Kaunas [i.e. Kaišiadorys] : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 52 p. : iliustr. – Tiražas 170 egz. – ISBN 978-609-445-100-3

 

Ratu : eilėraščiai [vaikams] / Irena Naktinienė ; [iliustracijos Aldonos Pažemeckaitės-Pocienės ir Šarūnės Naktinytės]. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2012 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 19, [1] p. : iliustr. – Tiražas [150] egz. – ISBN 978-609-8072-01-3

 

Rūta ir Lukas / Asta Kisielienė, Rima Virketienė ; [dailininkė Edita Suchockytė]. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 78, [2] p. : iliustr. – (Aš jau skaitau!). – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-9986-16-898-0

 

Smagu būti princese! : [pasakų knygelė vaikams]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2012]. – 47, [1] p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Virš. virš antr.: Disney. Princesė. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-414-385-4 (įr.)

 

Žaibas buvo čia : kelionė po mašinų pasaulį / [parašė Caliope Glass ; iliustravo Scott Tilley, Andrew Phillipson ir Disney Storybook dailininkai]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2012]. – [50] p. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Pixar. – Aut. nurodyta kn. metr. – Ciklo "Ratai" knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-380-9 (įr.)


„7 meno dienos“ Nr.27 (995), 2012-07-06

Versija spausdinimui

Komentarai

DGNhnsGCe, 2012-08-14 10:49

HI piggers here I cant get the book my mom said mabey the e book im so sad its not the same wtuohit the regular book its a 1$ per page my mom said oh well thankyou for using my picuture at least its helping the oil spill

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti