Bibliografijos žinios

7 MD

MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS

 

Mata Hari. Legendinė šnipė : istorinė apybraiža / Vudas Pekeris. – [Kaunas] : Vento [i.e. Eupresa], 2012 ([Kaunas] : Spindulio sp.). – 176 p. : iliustr., portr. – (Istorinės sensacijos). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-95311-6-8 (įr.)

 

Scenos riteris : atsiminimai apie [aktorių] Praną Piauloką / sudarė Svajūnas Sabaliauskas. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2011 (Vilnius : Facili-lit). – 247, [1] p., [16] iliustr. lap. : portr. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-811-38-1

 

Šiaulių dramos teatras : nuo 1931 m. rugsėjo 23 d. / sudarė Svajūnas Sabaliauskas. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2011 (Vilnius : Facili-lit). – 199, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-811-39-8

 

Teatras ir jauna siela : mokslo ir metodiniai darbai, inscenizacijos, publicistika / Zenonas Buožis ; [sudarė ir spaudai parengė Vida Kazragytė]. – Vilnius : Kronta, [2012]. – 302, [1] p., [9] iliustr. lap. : portr. – Santr. angl. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-401-096-5 (įr.)

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

Dingęs visam laikui : [detektyvinis romanas] / Harlan Coben ; iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. – Kaunas : Jotema, [2012] (Kaunas : Aušra). – 367, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-322-3 (įr.)

 

Donoras : [detektyvinis romanas] / Tess Gerritsen ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. – Kaunas : Jotema, [2012] (Kaunas : Aušra). – 397, [3] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-13-331-5 (įr.)

 

Eilėraščių rinktinė / Stasė Nedzinskienė ; [iliustracijos Rimos Leonienės]. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 527, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-706-70-0 (įr.)

 

Ilgai ir laimingai : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Rasa Racevičiūtė. – Kaunas : Jotema, [2012] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 366, [1] p. – "Nuotakų kvarteto" 4-oji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-332-2

 

Kelioniniai batai : eilėraščių ciklas / Rita Pauliukaitienė ; [iliustravo Rimantė Pauliukaitytė]. – [Garliava (Kauno r.) : R. Pauliukaitienė], 2012. – 32 p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-408-270-2

 

Laukinis tango : poezija ir proza / Janina Butnorienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 99, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-084-6

 

Marcelijus Martinaitis : bibliografijos rodyklė / Vilniaus universitetas. Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvių literatūros katedra ; [rengėjos Salomėja Peciulkienė, Rita Kivilšienė, Jūratė Zvėgienė ; sudarytoja Saulė Matulevičienė]. – Vilnius : Akademinė leidyba, 2011 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vė). – 326, [1] p. : portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-33-665-5

 

Nežinomų metų pavasaris : jumoristiniai ir fantastiniai apsakymai / Andrius Almanis. – [Radviliškis : Litera], 2012 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 177, [1] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-928-67-6

 

Nuostabūs debesys : romanas / Françoise Sagan ; iš prancūzų kalbos vertė Stefa Čepukėnienė. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 118, [1] p. – ("Baltų lankų" rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-539-2 (įr.)

 

Odės plunksnai : eiliuota kūryba / Janina Butnorienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 71, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-445-090-7

 

Plunksnos godos : [straipsnių iš periodinės spaudos rinktinė] / Ona Jankevičiūtė-Striškienė. – Panevėžys : Reklamos forma, 2012 (Panevėžys : Reklamos forma). – 128 p. : iliustr., portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-95240-6-1

 

Regėjimai : [poezija] / Valentinas Vytautas Toločka. – Vilnius : [Biznio mašinų kompanija], 2012 (Vilnius : BMK). – 59, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-888-77-2

 

Šventas atminimas : sovietinio teroro aukos : [leidinys kraštiečių atminimui / sudarė Ignas Plioraitis]. – Bagotoji [i.e. Radviliškis : Litera], 2011 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 24 p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-9955-928-65-2

 

Taip susiklostė aplinkybės : [detektyvinis romanas] / Aleksandra Marinina ; iš rusų kalbos vertė Irena Rasimavičienė. – Kaunas : Jotema, [2012] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 318, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-328-5

 

Tiek to, genijai : laisvo elgesio knyga : [satyriniai eilėraščiai] / Gediminas Griškevičius. – Klaipėda : Druka, 2011 (Klaipėda : Druka). – 79, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-404-112-9

 

Tik mylėti… : [eilėraščiai, dedikacijos, aforizmai] / Kazys Alminas. – Radviliškis : Litera, 2011 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 87, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-928-62-1

 

Trečioji pusė : [eilėraščiai] / Jonas Katkevičius ; [iliustracijos ir viršelis autoriaus]. – Kaišiadorys : Printėja, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-445-088-4

 

Vienatvė neturi sparnų… : eilėraščiai / Česlova Endzelytė-Šiaulienė ; [iliustracijų autorės Justina Šiaulytė ir Živilė Minkutė]. – Vilnius : Knygiai, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 165, [1] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-443-49-0 (įr.)


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.