Bibliografijos žinios

7 MD

MENAS

 

M.K. Čiurlionis: lietuvių tapytojas ir muzikas / Mikalojus Vorobjovas ; iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė. – Vilnius : Aidai, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 143, [1] p. : iliustr., nat., portr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-609-450-009-1

 

Lietuvos medinės bažnyčios : [fotoalbumas] / Raimondas Paknys, Dalia Vasiliūnienė. – Vilnius : R. Paknio leidykla, [2012] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 239, [1] p. : iliustr., žml. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-736-43-1 (įr.)

 

Nelly: kol plaks manoji širdis : [estrados dainininkė N. Paltinienė : fotoalbumas / sudarytojai Ramutė Žandarienė, Aidas Žandaris]. – Vilnius : Žara, [2012] (Vilnius : BALTO). – 177, [3] p. : iliustr., portr. – Virš. antr.: Nelly. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-273-1 (įr.)

 

Sunkiau nei dangus : [JAV roko dainininko] Kurto Cobaino biografija / Charles R. Cross ; iš anglų kalbos vertė Jurga Brastavičiūtė. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 415, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-34-348-6

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

68 rašytojai + satyrika : [satyrinės miniatiūros, aforizmai] / Petras Motiejūnas. – Klaipėda [i.e. Plungė : P. Motiejūnas], 2012 (Klaipėda : Druka). – 103, [2] p., įsk. virš. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-408-232-0

 

Damų kambarys : romanas / Jeanne Bourin ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. – Vilnius : Žara, [2011] (Vilnius : Logotipas). – 478, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-266-3 (įr.)

 

Fenomenas psichas, arba Nupuolęs angelas : Adolfo jaunystės nuodėmės: nuo čiulpiamųjų gaidelių iki erotomanijos + psichologo komentaras / Mantas Areima. – [Vilnius : Biznio mašinų kompanija], 2012 (Vilnius : BMK). – 467, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-888-73-4

 

Gaisrininkų legendos : epinė drama arba draminė epopėja / Liudvikas Jakimavičius ; Augustino Griciaus piešinius knygon sudėjo Gediminas Pranckūnas. – Vilnius : Dominicus Lituanus, [2011] (Vilnius : Facili-lit). – 78, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-811-43-5

 

Į švyturį : [romanas] / Virginia Woolf ; iš anglų kalbos vertė Milda Keršienė-Dyke. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 221, [3] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-330-1

 

Ir vis dėlto – juokimės! : [feljetonų rinkinys] / Pulgis Andriušis ; [sudarytojas Remigijus Misiūnas  ; knygoje ir viršelyje panaudotos Pulgio Andriušio iliustracijos]. – Vilnius : Bonus animus, [2011] (Vilnius : BALTO). – 397, [1] p. : iliustr. – (Egzodo biblioteka). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-754-23-7

 

Ką nakčiai skolinga diena : [romanas] / Yasmina Khadra ; iš prancūzų kalbos vertė Asta Uosytė. – Vilnius : Žara, [2012] (Vilnius : BALTO). – 375, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-271-7. – ISBN 978-9986-34-249-6 (klaidingas) (įr.)

 

Panelė Žukas ir žmogžudystė bibliotekoje : [detektyvinis romanas] / Jo Dereske ; iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė ir Juozas Macevičius. – Vilnius : Bonus animus, [2012] (Vilnius : BALTO). – 223, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-754-25-1

 

Pomirtinė trilogija : [drama] / Mate Matišić ; iš kroatų kalbos vertė Julija Gulbinovič. – Vilnius : Aidai, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 171, [3] p. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-450-008-4

 

Pro mansardos langą : žvilgsniai į mūsų gyvenimą : [eseistika] / Antanas Gailius. – Vilnius : Aidai, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 286, [2] p. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-450-007-7

 

Stalino karvės : [romanas] / Sofi Oksanen ; iš suomių kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė. – Vilnius : Versus aureus, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 446, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-351-6

 

Sudie, rytojau : [romanas] / Unė Kaunaitė. – Vilnius : Žara, [2011] (Vilnius : Logotipas). – 230, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-34-267-0 (įr.)

 

Tūkstantmečio sapnas : romanas / Antonio Cabanas ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 430, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-16-380-0 (įr.)

 

Vėjo malda : eilėraščiai / Julija Montvydaitė-Samuilienė. – [Klaipėda : Virtuali knyga, 2011]. – 224 p. : portr. – ISBN 9955-9595-1-7 (klaidingas)

 

Мой выставочный зал : [стихи] / Римма Маркова. – [Вильнюс] : Standartų spaustuvė, 2012 (Вильнюс : Standartų sp.). – 62, [2] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-488-57-6

 

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Berniukas ir žuvėdros : [pasaka-apysaka] / Vytautas V. Landsbergis ; [iliustravo Kristina Norvilaitė]. – 2-asis, papild. leid. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2012 (Kaunas : Aušra). – 78, [4] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-811-20-6

 

Burtininko skrybėlė ; Muminuko tėčio memuarai : [apysakos] / Tove Jansson ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo autorė. – Vilnius : Garnelis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 347, [4] p. : iliustr. – (Troliai Mumiai). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 9955-428-58-9 (įr.)

 

Denis pasaulio čempionas : [apysaka] / Roald Dahl ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus ; iliustravo Quentin Blake. – 2-asis leid. – Vilnius : Garnelis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 229, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2700] egz. – ISBN 978-9955-883-25-8 (įr.)

 

Jonas ir gandrai : [apsakymas] / papasakojo Page McBrier ; [vertė Rita Bakanienė] ; iliustravo Kotryna Zylė. – Vilnius : Baltijos labdaros fondas ; Little Rock (JAV) : Heifer International, [2011] ([Kaunas] : Repro). – [26] p. : iliustr. – Tiražas [2200] egz. – ISBN 978-609-95306-0-4

 

Karalaitis ir šunys : [pasaka] / Virgina Šukytė ; iliustravo Irena Žviliuvienė. – Vilnius : Žara, [2011] (Vilnius : Logotipas). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-34-265-6 (įr.)

 

Nevykėlio dienoraštis : [apysaka] / Jeff Kinney ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijas piešė Jeff Kinney]. – [Vilnius] : Presvika, [2008]-    . –  (Įr.)

 

Kn. 6: Žiemos spąstai. – [2012] (Vilnius : Standartų sp.). – 217, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-22-541-6

 

Nykštukas Nilsas Karlsonas : [pasakos] / Astrid Lindgren ; iš švedų kalbos vertė Eugenija Stravinskienė ; iliustravo Eva Billow. – Vilnius : Garnelis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 128, [4] p. : iliustr. – Tiražas [2700] egz. – ISBN 978-9955-883-24-1 (įr.)

 

Smarkuolė Kaisa : [apsakymai] / Astrid Lindgren ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo Ingrid Vang Nyman. – Vilnius : Garnelis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 111, [4] p. : iliustr. – Tiražas [1800] egz. – ISBN 978-9955-883-26-5 (įr.)


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.