Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7 MD

Share |

MENAS. FOTOGRAFIJA

 

Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai / sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė ; [iliustracinę medžiagą sudarė Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla : Lietuvos dailės istorikų draugija, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 423, [8] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-609-447-000-4 (įr.)

 

Leonas Lagauskas : estampai, piešiniai : 1954-2009 metų kūryba : 2011 m. vasario 17 - gegužės 8 d. Lietuvos dailės muziejuje, Radvilų rūmuose [Vilniuje] vykusios parodos katalogas / [sudarytoja Regina Urbonienė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. – 158, [2] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-447-010-3

 

Salantų bažnyčia : istorija, meno vertybės ir žmonės : [straipsnių rinkinys / sudarytojas Povilas Šverebas]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011 (Vilnius : VDA sp.). – 501, [1] p. : iliustr., faks., portr. – (Žemaičių praeitis ; d. 15). – Santr. angl. – Salantų bažnyčiai – 100 metų. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-447-016-5 (įr.)

 

Samogits : [skulptoriaus Adomo Raudžio kūrybos katalogas]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011 (Vilnius : VDA sp.). – 206, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Gretut. tekstas liet., pranc. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-447-009-7

 

Sapnuoju Lietuvą = I am dreaming about Lithuania : [fotografijos (1960-2010)] / Romualdas Augūnas ; [sudarytojas Aleksandras Macijauskas ; tekstai: Skirmantas Valiulis, Tomas Pabedinskas ; vertė Gražina Matukevičienė, Tomas Pabedinskas]. – [Vilnius] : Nacionalinis fotografijos meno fondas, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 223, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [750] egz. – ISBN 978-609-95329-0-5 (įr.)

 

Justinas Vienožinskis : studijų metų piešiniai : [katalogas] / parengė Dalia Ramonienė. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011 (Vilnius : VDA sp.). – 78, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-447-012-7

 

Vytux : [tapybos albumas] / Vytautas Pakalnis ; [sudarytoja Vaidilutė Brazauskaitė ; į anglų kalbą vertė Irena Jomantienė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011 ([Vilnius] : Standartų sp.). – 148, [3] p. : iliustr., faks. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-447-008-0 (įr.)

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

Ilja. Paliesti Dievą : romanas / Giedrė Bružienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 412, [3] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-276-9 (įr.)

 

Kalėdinis megztinis : romanas / Glenn Beck kartu su Kevin Balfe ir Jason Wright ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 206, [1] p. – Virš. tik 1-ojo aut. pavardė. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-0149-0 (įr.)

 

Piliečiais išlikti privalu : [Juodkojų ir Račylų šeimų tragiški likimai] / Jonas Juodkojis. – Vilnius : [J. Juodkojis], 2011 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 211, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-408-147-7

 

Poetinis Druskininkų ruduo = Druskininkai poetic fall : almanachas / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Marius Burokas. – Vilnius : Vaga, 2011. – ISSN 1822-3079

 

2011. – 2011 (Vilnius : BALTO print/ Logotipas). – 391, [1] p. : portr. – Tiražas 500 egz.

 

Skudurėlių takas : prisiminimai (apmatams), pamąstymai (ataudams) / Kazys Saja. – [Vilnius] : Petro ofsetas, [2011] (Vilnius : Petro ofsetas). – 295, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-420-170-7 (įr.)

 

Šiaurės Lietuva : almanachas / redaktorius ir sudarytojas Stasys Tumėnas. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2011. – ISSN 2029-8196

 

2011. – 2011 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 142, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 800 egz.

 

Tarp žydėjimo ir brandos : [eilėraščiai] / Aldona Valinčiūtė-Banienė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011 (Klaipėda : KU l-kla). – 67, [1] p. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-599-4

 

Trys muškietininkai : romanas / Alexandre Dumas ; iš prancūzų kalbos vertė Ona Saudargienė ; panaudotos 1898 m. laidos J.A. Beaucé, F. Philippoteaux bei kitų dailininkų iliustracijos. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011]. – 2 d. – (Geriausia iš geriausių literatūros klasika). – ISBN 978-609-403-250-9 (įr.)

 

D. 1. – [2011] (Vilnius : Logotipas). – 542, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-249-3

 

D. 2. – [2011] (Vilnius : Logotipas). – 510, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-251-6

 

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Akiniai knygelę skaito : [eilėraščiai] / Nijolė Morkūnaitė ; iliustravo Neringa Jakaitienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-420-184-4

 

Be šeimos : [romanas] / Hector Malot ; iš rusų kalbos vertė Aldona Liobytė ; iliustravo Volanda Vyšniauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spauda). – 476, [2] p. : iliustr. – (10+ : klasika, ISSN 1822-7171). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0147-6 (įr.)

 

Devyniaragis elnias : [pasaka] / Daiva Skuolytė ; [dailininkė Gintarė Pociūtė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko, 2011). – 22, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-03-694-4

 

Donaldas ir kiti : 448 puslapiai komiksų! / iš italų kalbos vertė Jurgita Jakaitė. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2008]-    . – (MegaGiga). – Antr. p. ir virš. virš antr.: Walt Disney

 

Nr. 9: Pabaisos ir vaiduokliai / [iš italų kalbos vertė Jurgita Jakaitė, iš anglų k. vertė Ieva Albertavičienė]. – [2011] (Spausd. Danijoje). – 512 p. : iliustr. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-609-414-303-8

 

Eik, po galais, miegoti! : [knyga-lopšinė] / Adam Mansbach ; iš anglų kalbos vertė Birutė Lenktytė-Masiliauskienė ; iliustravo Ricardo Cortés. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011]. – [31] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-277-6 (įr.)

 

Kenčiantieji : romanas / Lauren Kate ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė, Agnė Mackevičiūtė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 510, [2] p. – Ciklo "Puolusieji" 2-oji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-274-5 (įr.)

 

Ledinė baimė : romanas / M.G. Harris ; iš anglų kalbos vertė Vytenis Šidla. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Indigo print). – 364, [3] p. – Ciklo "Jošua failai" 2-oji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-273-8

 

Lenktynių rėmėjai : [knygelė vaikams]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Pixar. – Ciklo "Ratai" knyga. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-414-301-4

 

Merginos be ydų : [romanas] / Sara Shepard ; iš anglų kalbos vertė Sigitas Parulskis. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 301, [1] p. – Ciklo "Mielos mažos melagės" 2-oji knyga. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0160-5 (įr.)

 

Pelenė : [vakaro pasakaitė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – 15, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Princesė. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-414-307-6

 

Ratai 2 : [vakaro pasakaitė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – 15, [2] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Pixar. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-414-308-3

 

Smurfai. Didysis nuotykis : filmo knyga / iš prancūzų kalbos vertė Dominyka Vaitkutė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-264-6

 

Utititi, šalta : [eilėraščiai vaikams] / Justinas Marcinkevičius ; iliustravo Laima Barisaitė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spauda). – 43, [1] p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-609-01-0155-1 (įr.)


„7 meno dienos“ Nr.43 (965), 2011-12-02

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti