Bibliografijos žinios

7 MD

MENAS

 

Vytautas Edmundas Čekanauskas : [architektas] / Algimantas Mačiulis. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011 ([Vilnius] : Logotipas). – 206, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-854-98-2 (įr.)

 

Jausmų repeticijos : metai su aktoriumi Vladu Bagdonu / Rūta Oginskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 294, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-857-7

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

5 fragmentai : pavasario, rudens, žiemos : [poezija]. – [Kaunas : Naujasis lankas, 2011] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 51, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-693-7

 

9 užkimusios gerklės : eilėraščiai / Vidmantas Elmiškis ; [panaudotos Mildos Kiaušaitės fotografijos]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2011 (Kaunas : Taurapolis). – 76, [3] p. : iliustr. – Tiražas [250] egz. – ISBN 978-609-95288-4-7

 

Asmenybių gyvenimo perlai : meninės apybraižos / Stasys Lipskis. – Vilnius : Žuvėdra, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 255, [1] p. – Tiražas [500] egz. (papild.). – ISBN 978-9955-669-81-4 (įr.)

 

Devyniolika minučių : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 554, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-38-150-1 (įr.)

 

Gestai : [romanas] / Ignacy Karpowicz ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila. – Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 261, [2] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-5-415-02215-1 (įr.)

 

Į švyturį : [romanas] / Virginia Woolf ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. – Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 205, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-415-02210-6

 

Joju vienas : [eilėraščiai] / Gintautas Dabrišius. – [Kaunas] : Kauko laiptai, [2011] (Kaunas : Taurapolis). – 103, [7] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-95288-2-3

 

Kartais Angelas pasirodo : lašai širdžiai, sielai, kūnui ir protui / Aldutė Vakarė. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2011 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – 311, [1] p. : portr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-432-027-9

 

Laimingasis : dramos, apsakymai, novelės / Juozas Grušas ; [sudarė Gediminas Mikelaitis]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 699, [1] p. : portr. – (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … [et al.], ISSN 1822-2307 ; Nr. 24). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-39-682-6 (įr.)

 

Neįvykusi terapija : [romanas] / Genovaitė Bončkutė-Petronienė. – Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 221, [3] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-415-02213-7

 

Nematomas kalnas : [romanas] / Carolina De Robertis ; iš anglų kalbos vertė Loreta Gema Baltaduonė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 462, [1] p. – Tiražas 2400 egz. – ISBN 978-609-01-0129-2 (įr.)

 

Pagiriamasis žodis kvailybei : [filosofinė satyra] / Erasmus Roterodamus ; iš lotynų kalbos vertė Merkelis Račkauskas ; Hanso Holbeino iliustracijos. – Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 218, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-415-02211-3 (įr.)

 

Paliktos paslaptys : romanas / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 444, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0134-6 (įr.)

 

Po velnių tą santuoką! : [romanas] / Catherine Alliott ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 435, [2] p. – Tiražas 2100 egz. – ISBN 978-609-01-0136-0 (įr.)

 

Prastadienių slinktys : [eseistinė publicistika] / Vytautas Kirkutis. – Vilnius : Žuvėdra, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 311, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-669-86-9

 

Rūkyta silkė be garstyčių : [romanas] / Alan Bradley ; iš anglų kalbos vertė Lina Krutulytė. – Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 367, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-415-02212-0

 

Paulius Širvys : [eilėraščiai / sudarė Stasys Lipskis]. – [Vilnius] : Žuvėdra, [2011] (Vilnius : Spauda). – 143, [1] p. : iliustr. – (Iš meilės lyrikos lobyno). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-669-85-2

 

Tolimosios atodangos : eskizai / Jonas Laurinavičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2011 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 135, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-685-2

 

Vilties prieplauka : etiudai, dramaturgija / Antanas Žekas ; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2011 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 234, [1] p. : portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-691-3

 

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Monstrų vidurinė : [romanas] / Lisi Harrison ; iš anglų kalbos vertė Gabija Ryškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 269, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0143-8 (įr.)

 

Septyni deimantėliai sidabro samtelyje : Dangaus ir Žemės pasakos, arba Gal buvo, gal ir ne / Laimonas Inis ; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. – Kaunas : Naujasis lankas, [2011] (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 95, [1] p. : iliustr., nat. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-03-682-1


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.