Apdovanoti muzikologai

7 MD
Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcija tęsia tradiciją kasmet išrinkti geriausią metų muzikologijos darbą.

Nuo 2004 m. kiekvieną pavasarį muzikologų ir kompozitorių komisija vertina fundamentaliosios bei aktualiosios muzikologijos darbus ir kitų sričių veiklą, tyrinėjant, aktualizuojant bei populiarinant profesinę Lietuvos muzikos kultūrą. 2007-aisiais premijoms buvo suteikti iškilių Lietuvos muzikologų bendruomenės autoritetų Onos Narbutienės (1930–2007) ir Vytauto Landsbergio vardai. Premijų steigėjai ir rėmėjai – Lietuvos kompozitorių sąjunga ir V.  Landsbergio fondas.

 

2010 m. muzikologų darbus analizavo 7 asmenų komisija: muzikologai Edmundas Gedgaudas, Danutė Petrauskaitė, Rūta Stanevičiūtė, Beata Baublinskienė, Audra Versekėnaitė, kompozitorius Ramūnas Motiekaitis ir komisijos darbui vadovaujanti muzikologė Jūratė Katinaitė.

 

Komisijos sprendimu V.  Landsbergio premija apdovanotas muzikologas ir kompozitorius Rimantas Janeliauskas už didžiulį įnašą į M. K.  Čiurlionio kūrybos ir jos kontekstų tyrinėjimą, publikuotą knygoje „Neatpažinti M. K. Čiurlionio muzikos ciklai“. Ramūnas Motiekaitis laudacijoje laureatui sakė: „Kultūros reiškiniai niekada nevaikšto po vieną. Jie priklauso kontekstui. O jis – begalinis. Todėl tie, kurie drįsta gilintis į jį ir užduoti klausimus „kodėl yra taip, o ne kitaip“, „kokios yra šio reiškinio priežastys ir prasmė“, užsiima sunkiu darbu. Tokia mokslininko orientacija nėra populiari šiomis dienomis, kai mokslo sritys tolsta viena nuo kitos, o pačių mokslų viduje vyksta vis didesnė dezintegracija – tyrinėjami segmentai, aprašoma, kaip jie veikia ar iš ko jie sudaryti, tačiau visuma yra pamirštama. (...) Rimanto Janeliausko knygoje mūsų klasiko Čiurlionio kūryba yra nagrinėjama būtent sąryšyje, visete. Sąryšyje su muzikos ir kultūros tradicijomis, filosofija, antropologija bei psichologija. Muzikinis ciklas tampa šį darbą vienijančia ašimi. Autorius universalizuoja ciklo sąvoką ir randa ją įvairiausiose muzikos apraiškose, aptaria įvairias cikliškumo sampratas Vakarų muzikos istorijoje, susiedamas jas su epochų pasaulėžiūromis bei pasaulėjautomis.“

 

O.  Narbutienės premiją pelnė muzikologė Lina Navickaitė-Martinelli už novatoriškus atlikimo meno tyrinėjimus, paskelbtus knygoje „Pokalbių siuita: 32 interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną“. Meistriškai mokėdama imti interviu, autorė ėmėsi platesnės sociokultūrinės atlikimo meno analizės. Beata Baublinskienė laudacijoje atkreipė dėmesį į „L. Navickaitės-Martinelli interliudijas apie atlikimo meną, kurias pati autorė įvardija „laviruojančiomis tarp publicistiškai lakoniškos formos ir kvazimoksliškos problematikos. Šios šešios interliudijos ne tik struktūruoja knygą, suskirstydamos pokalbius į tam tikras grupes, bet – svarbiausia – suteikia analitinės perspektyvos: savaip apibendrina pokalbius ir praplečia siūlomo nagrinėti fenomeno – atlikimo meno – matymo lauką, suteikia prasminių kontrapunktų, kurie inspiruoja skaitytoją daryti savas išvadas“.

 

Šįmet Lietuvos kompozitorių sąjunga įsteigė Muzikologų padėkos apdovanojimą tiems, kurie ilgus metus triūsia nematomi, padeda muzikologams labai reikalingu ir profesionaliu darbu: redaguoja leidinius, sudaro katalogus, bibliografijas, rašo atsiminimus, taip praturtindami muzikinės kultūros autentiškus šaltinius, dirvą, kurioje gali įleisti šaknis muzikologų darbai ir tyrinėjimai. Šįkart didelio atgarsio sulaukė dirigento, muzikologo, smuikininko Algimanto Kalinausko (1923–2010) nebaigtų memuarų knyga „Ataidai: dirigento atsiminimai“. Muzikologų padėkos apdovanojimas įteiktas maestro našlei Leokadijai Kalinauskienei ir bibliografei, redaktorei, knygų sudarytojai, ilgametei muzikologų bičiulei Liučijai Jasiukevičiūtei.

 

Premijų įteikimo iškilmės įvyko 2010 m. gegužės 10 dieną Vilniuje, Kompozitorių namuose.

 

LKS Muzikologų sekcijos inf.


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.