Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografijos žinios


7MD informacija

Share |

MENAS. FOTOGRAFIJA

Jonas Buračas, 1898-1977 : [tapybos albumas / sudarytoja Simona Makselienė ; įvadinių tekstų autorės Dalia Ramonienė, Simona Makselienė]. – [Vilnius : Meno rinkos agentūra, 2010]. – 157, [1] p. : iliustr. – (Vilniaus aukciono biblioteka). – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8014-05-1 (įr.)


Rimvidas Jankauskas-Kampas, 1957-1993 : [tapybos albumas / sudarytoja Simona Makselienė ; įvadinio teksto autorė Rasa Žukienė]. – Vilnius : [Meno rinkos agentūra], 2009 (Vilnius : Spauda). – 120 p. : iliustr. – (Vilniaus aukciono biblioteka). – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8014-03-7 (įr.)


Ko tu stovi? : pokalbiai apie Lietuvos roko kultūrą / parengė Emilija Visockaitė. – Vilnius : Versus aureus, [2010] (Vilnius : Petro ofsetas). – 223, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-34-269-4


Lietuvos kaimo trobesių puošmenys / Jurgis Gimbutas ; [daugumą knygos iliustracijų iš įvairių fotografijų piešė Jurgis Gimbutas, dalį jų iš fotografijų piešė ir visas spaudai parengė Edita Matulionytė]. – 3-iasis leid. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 258, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-420-01680-0 (įr.) : [29 Lt 43 ct]


Nuo liaudies meno iki profesionaliosios keramikos : [dailės albumas] / Aldona Visockienė ; [sudarytojas Antanas Visockis]. – Šiauliai : Saulės delta, 2010 (Kaunas : Aušra). – 93, [1] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-732-63-1


Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija = Lithuania in action. Lithuanian press photography : [fotoalmanachas]. – Vilnius : Lietuvos spaudos fotografų klubas, 2010. – Virš. antr.: Lietuvos spaudos fotografija. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISSN 1822-2137


         2010. – 2010 (Vilnius : Sapnų sala). – 182, [1] p. : iliustr.

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Ant debesėlio : eilėraščiai ir epigramos / Benediktas Medvedevas. – Utena : Utenos spaustuvė, 2010 (Utena : Utenos sp.). – 221, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-35-089-7


Petras Babickas. Archyvai / Aldona Ruseckaitė. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 175, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9955-711-08-7


Baltija : literatūrinis-kultūrinis almanachas
/ [sudarytojai Vijolė Kepenienė, Rimantas Černiauskas]. – Klaipėda : Kūrybos litorina, 2010. – ISSN 0235-8409


         2010. – 2010 (Klaipėda : Druka). – 171, [1] p. : iliustr., portr.


Dangus vilioja, kviečia, šaukia : trioletai
/ Irena Jacevičienė-Žukauskaitė. – Kaunas : Plieno sparnai, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 166, [2] p. : iliustr., faks., portr. – (Lietuvos sakalai ; kn. 5). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-557-15-9 (įr.)


Dar viena viltis : eilėraščių rinktinė / Leonarda Žagaitė-Paršelienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 147, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-902-90-4


Didysis apakimas : lietuvių rašytojų kairėjimas 4-ajame XX a. dešimtmetyje
: monografija / Mindaugas Tamošaitis ; Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 223, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9955-16-350-3


Duoklė : [romanas] / Nora Roberts ; iš anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. – Kaunas : Jotema, [2010] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 429, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-271-4 (įr.)


Eilėraščio sėja : eilėraščiai
/ Pranas Karlonas (Pelėda). – [Vilnius : Petro ofsetas], 2010 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 158, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-420-085-4


Emos laimė : romanas / Claudia Schreiber ; iš vokiečių kalbos vertė Lina Žukauskaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 127, [1] p. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-16-336-7


Gegužės naktys : eilėraščių rinktinė
/ Algirdas Kugrėnas ; [iliustracijos Valerijos Dauginienės]. – Kaišiadorys : Printėja, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 86, [2] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-902-87-4


Interviu su savimi ir su tais, kuriuos sutikau kelyje…
/ Stasys Arnašius. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : Kriventa, 2010. – 160 p. : iliustr., faks., portr. – Virš. ir nugar. antr.: Interviu su savimi. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-526-63-6


Ištirpę toliuos : poezijos ir prozos rinktinė / Albina Šereikaitė-Jefimenko. – Kaišiadorys : Printėja, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 201, [1] p. : portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-902-91-1


Jis bus kitoks… : neįgalaus sūnaus motinos apmąstymai, dienoraštiniai užraša
i / Ona Trepuilaitė-Virginavičienė. – Kaišiadorys : Printėja : Gija, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 53, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-902-84-3


Jonažolės būtis
: [atsiminimai ir kūryba] / Joana Paulavičiūtė-Daunienė ; [sudarytojas Stasys Daunys]. – Kaišiadorys : Printėja, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 214, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-902-93-5


Kaip gyvi, mano kurso draugai? : skiriu studentams lituanistams, 1959 m. įstojusiems į Vilniaus universitetą / Jonas Laurinavičius. – Kaišiadorys : Printėja, 2009-    .


Kn. 2. – 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 188, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-902-88-1


Kaip žirnis prie kelio : mokytojos atsiminimai / Danutė Karužaitė. – Kaišiadorys : Printėja : Gija, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 198, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-902-82-9


Kaizeris : romanas
/ Henriette E. Møller ; iš danų kalbos vertė Agnė Ranonytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 157, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-16-791-4


Kamanų klampynė : sonetų vainikas / Dalia Milukaitė-Buragienė ; [Lidijos Umbrasienės nuotraukos]. – Kaišiadorys : Printėja, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 35, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-902-81-2


Malda už Oveną Minį : romanas
/ John Irving ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Aušra). – 669, [3] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-002-3 (įr.) : [28 Lt 19 ct]


Meilės ir išbandymų keliu : apysaka, eilėraščiai / Albinas Antanas Kazlauskas. – Vilnius : [Jusida], 2010 (Vilnius : Jusida). – 193, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-690-27-6


Metai = Das Jahr : keturiose giesmėse / Kristijonas Donelaitis ; išvertė Liudvikas Rėza ; parengė Vidmantas Staniulis. – 1818 m. faks. leid. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – [13], XXI, 162 p. – Gretut. tekstas liet., vok. – Skiriama Kristijono Donelaičio 230-osioms ir Liudviko Rėzos 170-osioms mirties metinėms. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-667-35-3 (įr.) : [27 Lt 30 ct]


Adam Mickiewicz w Wilnie ; Adam Mickiewicz a kobiety
/ Rimantas Šalna, Wojciech Piotrowicz. – Wilno : [Petro ofsetas], 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 105, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-091-5 (įr.)


Mielas draugas : romanas / Guy de Maupassant ; iš prancūzų kalbos vertė Vytautas Girčys. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2010] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 510, [2] p. – (Geriausia iš geriausių literatūros klasika). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-167-0


Neužmirštuolė : poezijos ir prozos rinktinė
/ Vytautas Šulskis. – Kaišiadorys : Printėja, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 131, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-902-95-9


O mudu? : eilėraščiai / Vaclovas Mikailionis ; [piešiniai Jūratės Mikailionytės-Čaplikienės]. – Kaišiadorys : Printėja, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 301, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-902-86-7


Paguodos brėkšma
: [lyrika] / Stasys Bulzgis. – Šiauliai : Saulės delta, 2010 (Kaunas : Aušra). – 71, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-732-61-7


Pagalba : [romanas] / Kathryn Stockett ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. – Kaunas : Jotema, [2010] (Kaunas : Spindulio sp.). – 430, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-268-4 (įr.)


Panardymai be akvalango
: įvairių žanrų eilėraščių rinkinys / Vladzė Mečionienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2010 (Kaišiadorys : Printėja). – 103, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-902-94-2


Pelikanų skrydis : romanas
/ Benjamin Lebert ; iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 111, [1] p. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-9955-16-337-4


Rokundā : žemaitiški eilėraščiai, apsakymai, anekdotai
/ Juozas Elekšis ; [iliustravo Juozas Simonavičius]. – Vilnius : Jusida, 2010 (Vilnius : Jusida). – 65, [1] p. : iliustr. – Tekstas parašytas žemaitiškai. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-690-24-5


Rudens taku
: [eilėraščiai] / Janė Grigėnienė ; [iliustravo Daiva Stasiškienė]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2010 (Utena : Utenos sp.). – 80, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-088-0


Sklėriai : iliustruoti prisiminimai / Alė Rūta. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 190, [2] p. : iliustr., geneal. schem., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-633-3 (įr.)
Tas, kuris žino : [detektyvinis romanas] / Aleksandra Marinina ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. – Kaunas : Jotema, [2010]-    .


Kn. 2: Kryžkelė. – [2010] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 496 p. – Tiražas [2200] egz. – ISBN 978-9955-13-270-7 (įr.)


Tau, mieloji! : [75 eilėraščiai] / Žilvinas Smalskas. – [Vilnius : Kultūros, meno ir mokslo asociacija "Universumas", 2010]. – [159] p. – Tiražas [1100] egz. – ISBN 978-609-95207-0-4


Ten, kur gimsta pasakos
: apsakymai / Petras Vištartas. – Kaunas : P. Vištartas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 340, [3] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-408-120-0


Užburtas ratas
: [romanas] / Katherine Neville ; iš anglų kalbos vertė Lina Stravinskaitė. – Kaunas : Jotema, [2010] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 528 p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-13-269-1 (įr.)


Veidrodžiai
: romanas / Małgorzata Saramonowicz ; iš lenkų kalbos vertė Rytė Janauskaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 253, [3] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-16-304-6


Vėlyvieji tekstai : [eilėraščiai, esė, Rytų poezijos vertimai] / Alfonsas Andriuškevičius. – Vilnius : Apostrofa, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 320 p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-605-63-8 : [20 Lt]


Žemiau vaterlinijos
: piktybinės eilės su lyrizmo priemaiša / Birutė Lengvenienė. – Vilnius : Kriventa, 2010 ([Kaunas] : Arx Baltica). – 131, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-526-57-5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Iš pa Utenas : [Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių eseistikos leidinys / sudarytojas Stepas Eitminavičius]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2009 (Utena : Utenos sp.). – 95, [1] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-35-074-3


Kaip Pelytė Smailytė apsilankė Kalėdų Senelio fabrike
: [pasaka] / Jurga Sakalauskaitė ; [iliustravo Andrius Šliogeris]. – Vilnius : Realverus, 2010. – [8] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-95218-2-4


Mano mažoji sesuo ir kitos katastrofos
: 20 balsu skaitomų apsakymų / Monika Feth ; iš vokiečių kalbos vertė Juozas Macevičius ; iliustravo Betina Gotzen-Beek. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 126, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-16-311-4 (įr.)


Mano tigras yra lietus : romanas / Carlos Puerto ; iš ispanų kalbos vertė Eglė Girniuvienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 93, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-16-334-3


Molinis : romanas / David Almond ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 158, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-16-335-0


Pavasaris eina : [eilėraščiai vaikams] / Nijolė Morkūnaitė ; iliustravo Neringa Jakaitienė. – Vilnius : Petro ofsetas, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-420-103-5


Puolęs angelas : [romanas] / Becca Fitzpatrick ; iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 323, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-822-7 (įr.) : [23 Lt 24 ct]


Saulės princas
: romanas / Per Nilsson ; iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 149, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-16-342-8


Stebuklingi Obuolio ir Kriaušės nuotykiai
: edukacinė pasaka pradinių klasių mokiniams apie sveiką mitybą / Marija Verseckaitė ; iliustravo Julija Berestova ir Monika Aziulevičiūtė ; redaktorė Jolanta Kimbarienė. – [Vilnius] : Smulkus urmas, 2010 ([Vilnius] : Spaudos spektras). – 26, [3] p. : iliustr. – Tiražas [56 000] egz. – ISBN 978-609-95212-0-6


Upės sūnus : romanas / Tim Bowler ; iš anglų kalbos vertė Laimutė Tiešienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 189, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-16-321-3„7 meno dienos“ Nr.45 (921), 2010-12-17

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti