Bibliografijos žinios

7MD informacija

MENAS

Baltic cinemas after the 90s: shifting (hi)stories and (id)entities = Baltijos šalių kinas po 90-ųjų: kintančios istorijos ir tapatumai : [collection of articles / editor of volume Renata Šukaitytė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 94, [2] p. : iliustr. – (Acta Academiae Artium Vilnensis / redaktorių kolegija: pirmininkas Adomas Butrimas … [et al.], ISSN 1392-0316 ; 56). – Santr. liet. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-854-85-2


Kūrybos erdvės = The spaces of creation : mokslo darbų žurnalas / Šiaulių universitetas ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Rytis Urniežius … [et al.]. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010. – ISSN 1822-1076


Nr. 12 (2010). – 2010 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 91, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 100 egz.


Mozaikos puošmenos : mieli dalykėliai sau ir namams / Angie Weston ; [iš anglų kalbos vertė Rasa Tapinienė]. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Spausd. Kinijoje). – 128 p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-691-9 (įr.) : [25 Lt 36 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Dėžutė su senais laiškais : [prisiminimai] / Vilija Jurėnienė. – Vilnius : [V. Jurėnienė] : Biznio mašinų kompanija, 2010. – 176, [1] p. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-408-126-2


Dūmų uždanga : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 499, [3] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-732-9 (įr.) : [30 Lt 31 ct]


Kalėdų angelas su keturiomis letenomis / Petra Schier ; iš vokiečių kalbos vertė Roma Reda Ptakauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Aušra). – 301, [2] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-9955-38-780-0 (įr.) : [21 Lt 19 ct]


Karas ir taika : romanas / Lev Tolstoj ; iš rusų kalbos vertė Edvardas Viskanta. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2010]. – 4 t. –  (Geriausia iš geriausių literatūros klasika). – ISBN 978-609-403-153-3 (įr.)


T. 3. – [2010] (Kaunas : Spindulio sp.). – 494, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-151-9


T. 4. – [2010] (Kaunas : Spindulio sp.). – 462, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-152-6


Literatūra : vadovėlis 8 [klasei] / Jurgita Petrauskaitė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė. – Kaunas : Šviesa, 2010. – 2 kn. –  (Šok). – Virš. aut. nenurodytos


Kn. 2. – 2010 (Kaunas : Spaudos praktika). – 173, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-430-05549-3


Moterų laimė : romanas / Émile Zola ; iš prancūzų kalbos vertė Dominykas Urbas. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2010]. – 2 d. –  (Geriausia iš geriausių literatūros klasika). – ISBN 978-609-403-176-2


D. 1. – [2010] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 350, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-175-5


D. 2. – [2010] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 382, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-177-9


Mušėjaus vaivorykštė : [prisiminimai ir kūryba] / Elena Vilkickienė ; [piešiniai Elenos Vilkickienės ; medžiagą surinko Kamilius Vilkickas]. – Utena : [K. Vilkickas], 2010 ([Utena : Utenos Indra]). – 100 p. : iliustr. – Tiražas [200] egz.


Pirmoji karalienės taisyklė : [detektyvinis] romanas / Tatjana Ustinova ; iš rusų kalbos vertė Lina Vyšniauskienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2010] ([Kaunas] : Spindulio sp.). – 414, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-172-4 (įr.)


Septintas susitikimas : romanas / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Aušra). – 381, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-08-601-7 (įr.) : [25 Lt 36 ct]


Skaitiniai : [vadovėlis] 6 [klasei] / Laima Abraitytė. – Kaunas : Šviesa, 2010. – 2 kn.
Kn. 2. – 2010 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 175, [1] p. : iliustr. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-5-430-05324-6


Tora : [trilogija] / Herbjørg Wassmo. – Vilnius : Alma littera, 2007-2010. – 3 d.


D. 3: Beodis dangus : romanas / iš norvegų kalbos vertė Alvyda Gaivenienė. – 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 251, [2] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-769-5 (įr.) : [21 Lt 19 ct]


Trys norai : romanas / Barbara Delinsky ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 332, [2] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-9955-38-772-5 (įr.) : [25 Lt 36 ct]


Tu vienintelis turi : [esė] / Jeronimas Laucius ; [dailininkės Aušra Čapskytė, Rima Stasiūnaitė]. – Vilnius : Trys žvaigždutės, [2010] (Vilnius : Spauda). – 61, [3] p. : iliustr. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-609-431-012-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Atvažiuoja Kalėda : eiliuota pasakaitė / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas : Aušra, 2010 (Kaunas : Aušra). – [16] p. : iliustr. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-609-400-021-8


Drakonas ir upė : [eilėraščių ciklas vaikams] ; Seno smuikininko dainelės : eilėraščiai vaikams ir jų tėveliams / Marcelijus Martinaitis ; [dailininkas Marius Jonutis]. – Vilnius : Dominicus Lituanus, [2010] (Vilnius : Jungt. spaudos paslaugos). – 39, 53, [5] p. : iliustr. – Apverčiamasis leid. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-811-22-0


Kelionė į paslaptingą Magnolijų šalį : [eiliuotas vaidinimas vaikams] / Gediminas Stankevičius ; [iliustravo Rita Kareivienė]. – Vilnius : Jusida, [2010] (Vilnius : Jusida). – [16] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-690-30-6


Mama, tėtė, aš ir ji : [apysaka] / Jürg Schubiger ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė ; iliustravo Rotraud Susanne Berner. – Vilnius : Nieko rimto, 2010 (Kaunas : Aušra). – 105, [2] p. : iliustr. – (H.Ch. Anderseno medalis). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-683-89-6 (įr.)


Mamulės Mū ir Varnos Kalėdos : [apysaka] / Jujja Wieslander ; iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė ; iliustravo Sven Nordqvist. – Vilnius : Nieko rimto, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – [26] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-000-0 (įr.)


Mažasis karalius Gruodis : [pasaka] / Axel Hacke ; iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė ; iliustravo Michael Sowa. – Vilnius : Nieko rimto, 2010 (Kaunas : Aušra). – 61, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-683-73-5 (įr.)


Noriu tik tavęs : [apysaka] / Cecily von Ziegesar ; iš anglų kalbos vertė Gabija Ryškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 251, [4] p. – Ciklo "Liežuvautoja" knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-38-805-0 : [17 Lt 65 ct]


Pasakų pilis : [žaislinė knyga] / iš anglų kalbos vertė Aistė Dagytė ; iliustravo Claudio Cernuschi]. – Vilnius : Alma littera, [2010] (Spausd. Kinijoje). – 1 apl. (13 knygelių) : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-671-1 : 28 Lt 19 ct


Trumpas antrasis Bri Taner gyvenimas : romano „Užtemimas“ motyvais / Stephenie Meyer ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 170, [3] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-809-8 (įr.) : [16 Lt 95 ct]


Vėjo vaikas : [eilėraščiai vaikams] / Alma Karosaitė ; [sudarė Jerutė Vaičekauskienė ; dailininkė Lina Pauliukienė]. – Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 26, [2] p. : iliustr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-758-19-8© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.