Sovietinės modernizacijos atodangos NDG

7 MD
Gruodžio 3-4 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyks tarptautinė konferencija „Modernizacija. XX a. 7-8 dešimtmečių Baltijos šalių meno, architektūros ir dizaino kontekstai“. Jos tikslas - apmąstyti to laikotarpio Baltijos šalių kultūros modernizacijos savitumą bei įvertinti jį tarptautiniame kontekste.

Siekiama pristatyti naujas sovietmečio architektūros ir dizaino atodangas, aptarti XX a. II pusėje Rytų Europos šalyse susiformavusių modernybių specifiką ir jų ryšius su pagrindinėmis Europos meno tendencijomis, ypač kaimyniniuose, nors ir „geležinės uždangos“ atskirtuose regionuose. Pranešimus skaitys menotyrininkai, kultūros istorikai, menininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Olandijos ir Didžiosios Britanijos. Renginys vyks anglų kalba. Ši konferencija yra tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Nematomos praeities atgavimas“, remiamo Europos Sąjungos programos „Kultūra 2007-2013“, dalis. Projektą vykdo Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos meno bei mokslo institucijos. Nacionalinė dailės galerija kartu su partneriais Latvijoje ir Estijoje įgyvendina projekto dalį „Modernizacija. XX a. 7-8 dešimtmečių Baltijos šalių menas, dizainas ir architektūra“, ją sudaro ši tarptautinė konferencija, 2011 m. Nacionalinėje dailės galerijoje vyksiančios parodos modernizacijos tema bei kūrybinės dirbtuvės architektūros, dizaino ir dailės specialybių studentams.

 

Konferenciją remia Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Daugiau informacijos: www.ndg.lt, tel. 2195965, el.p. zivile@ndg.lt

 

NDG inf.


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.