Lingvistiniai žaidimai

Monika Krikštopaitytė
Keliaudami miestu palei Nerį, galėjote pastebėti tris masyvius plieninius objektus po Žvėryno, Žaliuoju ir Žirmūnų tiltais. Tai Savivaldybės dovana (?) Vilniui - Kunoto Vildžiūno skulptūros skambiais pavadinimais: „Laivas-pusmėnulis“, „Grandinė“ ir „Karališkasis obuolys“.

Kaip teigiama dienraštyje Diena.lt (2009 10 26), 2007 m. skulptorius Kunotas Vildžiūnas buvo parengęs sumanymo pristatymą ir pateikęs šio projekto paraišką viešajai įstaigai „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“, tačiau ekspertų buvo atmestas. Savo ruožtu Vilniaus savivaldybė, surinkusi savo ekspertų grupę, nusprendė padovanoti miestui tris skulptūras viešojoje erdvėje.

 

Šį kartą svarbu ne tik „grožis“, bet ir „proga“: pagal projektų rengėjų pateiktą medžiagą skulptūros yra skirtos „simbolizuoti Lietuvos tautai ir valstybei svarbius momentus“, o pats projektas yra Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio paminėjimo renginių dalis. Kas gi drįstų kritikuoti tokius skambius minėjimus? Dar patetiškiau skamba konkrečių skulptūrų paaiškinimai. „Karališkasis obuolys“ (Žirmūnų tiltas) turėtų įprasminti valstybės idėją, atsigręžimą į Vakarų krikščioniškąjį pasaulį, „Grandinė“ (Žaliasis tiltas) - „Tvirtybė, Laisvės kovų netektys, Tautos, atlaikiusios okupacijas, tremtis, genocidą, tvirto tikėjimo ženklas“, o „Laivas-pusmėnulis“ (Žvėryno tiltas) - „Pilietinės Tautos laivas, jungiantis visus istorinius laikus, suteikiantis tęstinumo ir atsinaujinimo viltį“.

 

Pristatyme taip pat teigiama, kad kūriniai abstraktūs, todėl gal ir neverta tikėtis tiesioginio reikšmių atpažinimo. Tačiau žiūrėdama į skulptūras niekaip neperskaitau jokios simbolikos. Po tiltais kabo rutulys, trijų žiedų grandinė ir pusmėnulis iš nerūdijančio plieno, todėl jas galima vadinti kaip tik nori, priklausomai nuo progos. Jas galima skirti ir tremčiai, ir dainų šventėms, ir Marijai Gimbutienei, ir Vytautui Didžiajam. Į „Laivą-pusmėnulį“ po Žvėryno tiltu dar nėra taip sunku žiūrėti kaip į plieno burbulą po Žirmūnų tiltu, mat jo forma turi sąsajų su tilto arkomis, tūris nėra itin sunkus. O „Grandinė“ ir „Karališkasis obuolys“ atrodo tiesiog kaip kybantys svetimkūniai, pastarąjį greičiausiai praplaukdamas riebiai keikia Valakampių garlaivio kapitonas.

 

Kaip teigiama oficialioje Vilniaus savivaldybės svetainėje, „projektas apima iš viso šešias skulptūras po skirtingais Vilniaus tiltais. Ketvirtoji skulptūra „Spindulys-Ietis“ turėtų būti sumontuota ant Baltojo tilto šių metų rugsėjį.“ Apžiūrėjus tris įgyvendintąsias, daugiau panašių nebesinorėtų.© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.