Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

21–23 d. – PREMJERA! L. Delibes „KOPELIJA“. Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas, choreogr. – K. Simonovas (Rusija), scenogr. ir kost. dail. – M. Chemiakinas (JAV), šviesų dail. – L. Kleinas

29 d. 18.30, 30 d. 15 val. – Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

21 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

23 d. 12 val. – J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – E. Jaras

26 d. 18 val. – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

27 d. 18 val. – B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. – K. Kymantaitė

28 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

Mažoji salė

22 d. 16 val. – A. Gotesmano „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“

23 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

25 d. 18 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

26 d. 18 val. – M. F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

27 d. 18 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

21 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. I dalis. Rež. – R. Tuminas

22 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

26 d. 13 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

27 d. 13 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

28 d. 13 val. – V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

29 d. 15 val. – A. Slapovskio „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

30 d. 13 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

Valstybinis jaunimo teatras

22 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

25 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

27 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

29 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

Rusų dramos teatras

22 d. 12 val. – VIII Šalies šokių festivalis-konkursas „NORIM KILT… 2010“ („7 mūzos“)

25 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius (Šiaulių dramos teatras)

26 d. 18 val. – E. Scribe’o „AUDRA VANDENS STIKLINĖJE“. Rež. – E. Murašovas

27 d. 18 val. – L. Adomaitienės „BĖGANTI SU VILKAIS“. Rež. – L. Adomaitienė

28 d. 18 val. – PREMJERA! M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

29 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckis

29 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

30 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

23 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

Mažoji salė

22, 30 d. 12 ir 14 val. – Premjera! R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė, dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. – F. Latėnas

23 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. – A. Pociūnas

29 d. 12, 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS” (pagal K. Binkio poemą). Rež. ir dail. – R. Driežis

21, 24–28 d. 11, 13 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „COLIUKĖ“

Menų spaustuvė“

21 d. 21 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“ (pagal J. Anouilho pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – grupės „LIŪDNI SLIBINAI“ koncertas

24 d. 16 val. Infotekoje – pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras“)

25 d. 18 val. Juodojoje salėje – muzikos festivalis „Druskomanija“. „DVI PUSĖS“. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, Turkijos nešiojamų kompiuterių ansamblis „IBULOrk“. Dir. – D. Katkus

26 d. 19 val. Kišeninėje salėje Premjera! E. Ionesco „PLIKAGALVĖ DAININKĖ“. Rež. – S. Bareikis, V. Bagdonas („Trupė Liūdi“)

Muzikos festivalis „Druskomanija“

26 d. 18 val. Juodojoje salėje – gyvos animacijos filmas-opera „KLIUDŽIAU“

27 d. 18 val. Juodojoje salėje – styginių kvartetas „Chordos“, medinių pučiamųjų kvintetas „Kristupo kvintetas“

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – T. Williamso „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“. Rež. – A. Šablauskas („Naujasis teatras“)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis (Menų spaustuvės programa „Atvira erdvė“)

Audronio Liugos produkcija

21 d. 19 val. Menų spaustuvės Kišeninėje salėje – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smeds

Naujosios dramos akcija ‘10

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – H. Müllerio „FILOKTETAS“ (pjesės skaitymas). Rež. – J. Jurašas

30 d. 21 val. Kišeninėje salėje – H. Müllerio „DIE HAMLETMASCHINE“ (videoperžiūra, „Deutsches Theater Berlin“ spektaklis). Rež. – D. Gotscheff

Teatras „Utopia“

27 d. 18 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

29 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

21, 22 d. 19 val. – „Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę). Rež. – O. Kesminas

Raganiukės teatras

22 d. 12 val. – „Vaiduokliukas

22 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“ 

23 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė

29 d. 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“ 

30 d. 12 val. – „Šmurliuko nuotykiai

Elfų teatras“

23 d. 18 val. „NORA“

22d. 12val. – „NULĖPAUSIO GIMTADIENIS“
22d. 18val. –
„MEILĖ BE AKCENTO“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

21 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F.  von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

22 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė

22 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

22 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

23 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.P. Shanley „DVEJONĖ“. Rež. – J. Jurašas (Audronio Liugos produkcija)

26, 27 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

28 d. 18 val. Tavernos salė – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

29 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

30 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

21 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

23 d. 18 val. – L. Falis „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

23 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

29 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

22 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“. Rež. – J. Januškevičiūtė

23 d. 12 val. – „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – A. Stankevičius

29 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

30 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

21 d. 10 val. – tetralogija „Nybelungų žiedas“ (A. Žigaitytės-Nekrošienės seminaras apie R. Vagnerio tetralogiją „Nybelungų žiedas“)

22 d. 18.30 – R. Wagnerio „Ateities muzikinė drama“. Dir. – N. Vaicis (Latvija)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

21 d. 18 val. – H. Kunčiaus „00:45 PAGAL GOLDINGĄ“. Spektaklio aut. – A. Vidžiūnas

22 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

23 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

28 d. 18 val. – P. Schenault „Į SVEIKATĄ, PONE!“ Rež. – N. Mirončikaitė

29 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.