Bibliografinės žinios

7MD informacija

MENAS. FOTOGRAFIJA

Elena Adomaitienė : [tapybos darbų albumas / sudarytojas Jonas Rudzinskas ; teksto autorius Vytenis Rimkus]. – [Vilnius] : Tautodailininkų sąjungos fondas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 91, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-856-05-4 (įr.)


Didžioji vaikų piešimo mokyklėlė : [nuotaikingi pratimai vaikams nuo 4 metų : su linksmais Norberto Landos eilėraštukais] / Rosanna Pradella ir Hanne Türk ; iš vokiečių kalbos vertė ir sueiliavo Loreta Paškevičienė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-507-3. – ISBN 798-9955-38-507-3 (klaidingas)


Adomas Kvasas : [medžio drožinių albumas] / Lietuvos tautodailininkų sąjunga ; [sudarytojai Jonas Rudzinskas, Gražina Jurgaitienė]. – [Vilnius] : Tautodailininkų sąjungos fondas, [2009] (Vilnius : Petro ofsetas). – 80 p. : iliustr., portr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-856-04-7


Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje : [albumas / Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ; sudarytojas Vytautas Urbanavičius]. – Vilnius : Versus aureus, [2010] (Vilnius : Petro ofsetas). – 414, [2] p. : iliustr., faks. – Santr. angl., rus. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-34-259-5 (įr.)


Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“, 2009 = The Millenium Song Celebration of Lithuania „The Song of the Centuries“, 2009 : [fotoalbumas / sudarytojai Saulius Liausa, Vida Šatkauskienė, Juozas Mikutavičius, Aurelija Andrejauskaitė ; fotografai Martynas Vidzbelis, Artūras Moisiejenko, Juozas Sirusas, Martynas Sirusas ; teksto autorius Vladas Braziūnas ; vertė į anglų kalbą Jonas Zdanys]. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). – 263 p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9986-529-80-4 (įr.)


Skrebinimas : nuotraukų ir albumų dekoravimas / Irène Lassus, Marie-Anne Voituriez ; [iš prancūzų kalbos vertė Ilona Valujevičienė]. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Sapnų sala). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-624-7 (įr.)


Vytautas Valiušis : [keramikos darbų albumas / sudarytojas Jonas Rudzinskas ; įvadinio straipsnio autorė Nijolė Tumėnienė]. – [Vilnius] : Tautodailininkų sąjungos fondas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 100 p. : iliustr., portr. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-856-06-1 (įr.)

KALBOTYRA

Rytų aukštaičiai uteniškiai : mokomoji knyga / Lietuvių kalbos institutas ; sudarė Regina Rinkauskienė, Rima Bacevičiūtė, Vilija Salienė ; [žemėlapį sudarė Edmundas Trumpa]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 169, [1] p. : iliustr., portr., žml. + 1 garso diskas (CD). – (Lietuvių kalbos tarmės mokyklai). – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-411-035-1 (įr.) : [20 Lt]

 GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atmintis yra rojus : pasivaikščiojimai po senąją ir dabartinę Merkinę : [atsiminimai] / Gerda Giedraitytė-Gudjurgienė. – Vilnius : Logotipas, 2009 ([Vilnius] : Logotipas). – 78, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-422-54-9


Gėlių kraujas : romanas / Anita Amirrezvani ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 421, [3] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-24-725-8 (įr.)


Išgelbėtas liežuvis : vienos vaikystės istorija / Elias Canetti ; iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2010] (Kaunas : Spindulio sp.). – 375, [1] p. – („Baltų lankų“ rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-23-351-0


Lietuvių pasakėčios / [dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – Vilnius : Žaltvykslės knygos, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 86, [2] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9986-06-346-9 (įr.) : [40 Lt]


Miserere / Jean-Christophe Grangé ; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2010] (Vilnius : Sapnų sala). – 535, [1] p. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-347-3 (įr.)


Nuotraukos atminčiai : [fragmentų romanas] / Pranciška Regina Liubertaitė. – Vilnius : Ciklonas, 2009 (Vilnius : Ciklonas). – 114, [1] p. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-880-57-8


Pasiklydę laike : romanas / Remigijus Misiūnas. – Vilnius : Bonus animus, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 211, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-754-16-9


Rytų Brangenybės užrašai : romanas / Maureen Lindley ; iš anglų kalbos vertė Lina Kubertavičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 314, [4] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-574-5 (įr.)


Silva Rerum : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2010] (Kaunas : Indigo print). – 286, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-23-225-4


Skarlet : Margaret Mitchell romano „Vėjo nublokšti“ tęsinys / Alexandra Ripley ; iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2010. – ISBN 978-9955-38-473-1 (įr.)
D. 1. – 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 460, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-471-7
D. 2. – 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 397, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-472-4


Sraigė su beisbolo lazda : trumpos istorijos / Sigitas Parulskis. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2010] (Kaunas : Indigo print). – 174, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-291-9


Širdies nerimas : [romanas] / Deeanne Gist ; iš anglų kalbos vertė Ramunė Vaskelaitė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 342, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-575-2 (įr.)


Tobulas skausmas : [romanas] / Ugo Riccarelli ; iš italų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2010] ([Kaišiadorys] : AJS sp.). – 255, [1] p. – (Šiuolaikinė proza, ISSN 2029-2570). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-325-1 (įr.)


Visi prieš Jį ir Ją, o Ji ir Jis už visus : [esė] / Juozas Sakalauskas. – [Ukmergė : Ukmergės spaustuvė, 2010] (Ukmergė : Ukmergės sp.). – 35, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-419-42-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Bado žaidynės : [romanas] / Suzanne Collins ; iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 347, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-621-6 (įr.)


Rikas, Oskaras ir šmėklos tamsoje : [apysaka] / Andreas Steinhöfel ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo Peter Schössow. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 180, [3] p. : iliustr., portr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-620-9 (įr.)


Tu esi ypatingas : [alegorija-pasaka] / Max Lucado ; [iš anglų kalbos vertė Daiva Selevičienė] ; iliustravo Sergio Martinez. – [Riešė (Vilniaus r.)] : Tapati knyga [i.e. Abigailė, 2009] ([Vilnius] : Logotipas). – 31 p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-95124-1-9 (įr.)

KRAŠTOTYRA

Tūkstantmečio kelias Utenos apskrityje = Utena County one thousand years road : [fotoalbumas / tekstą redagavo ir į anglų kalbą vertė Lina Stašinskienė]. – [Vilnius : Sorre, 2009]. – 100 p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [750] egz. – ISBN 978-609-95133-0-0 (įr.)

ISTORIJA

Arčiau Lietuvos : filologinė Barboros Radvilaitės studija / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, [2010] (Vilnius : Petro ofsetas). – 202, [2] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-426-012-4 : [35 Lt]


Lietuvos laisvės kovų vietos : pilietinio patriotinio ugdymo medžiaga / Romas Batūra ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008-.
Kn. 3: Į laisvę Baltijos keliu, 1989-2009 / Lietuvos Sąjūdis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 72 p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-423-83-6


Vilna, Wilno, Vilnius : Lietuvos Jeruzalė / Henri Minczeles ; [iš prancūzų kalbos vertė Inga Manelytė] ; Leono Poliakovo (Léon Poliakov) įžanginis žodis ; su naujai parengtu autoriaus baigiamuoju žodžiu. – Vilnius : Kronta, [2010] (Kaišiadorys : AJS sp.). – 446, [1] p. : žml. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-401-076-7


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.