Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 15–24


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

15 d. 18.30 – H. Løvenskioldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

16 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

17 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“ (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius). Dir. – A. Šulčys

21, 22 d. 18.30 – P. Eötvöso „MEILĖ IR KITI DEMONAI“. Dir. – M. Pitrėnas

23 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

24 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

15, 22, 23 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

16 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

17 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

20 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

21 d. 18 val. – F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež. – J. Vaitkus

24 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

16 d. 16 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

17 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

19 d. 18 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

20 d. 18 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

24 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras

23 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas

24 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

Valstybinis jaunimo teatras

16, 17 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

16 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

17 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

22, 23 d. 18 val. – PREMJERA! A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius, scenogr. – G. Makarevičius, kost. dail. – S. Straukaitė, komp. – M. Bialobžeskis. Vaidina A. Kazanavičius, A. Pukelytė, S. Ivanovas, A. Bialobžeskis

23 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

15, 16 d. 19 val. – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

15 d. 18 val. – N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. – M. Byčkovas

16 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

17 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

17 d. 18 val. – V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS“. Rež. – D. Turčaninovas

21 d. 18 val. – E. Scribe’o „AUDRA VANDENS STIKLINĖJE“. Rež. – E. Murašovas

22 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis

23 d. 19 val. – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

23 d. 18 val. – F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“. Rež. – E. Murašovas

24 d.18 val. – D. Harrowerio „JUODASIS STRAZDAS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

15 d. 19 val. – E. Umbrasaitės ir A. Žukausko „VIENOS KRŪTIES ISTORIJA“. Rež. – A. Žukauskas,

16 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

17 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

23 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

21 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS” (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

24 d. 12 val. – A.A. Jonyno, VMazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

16 d. 14 val. – V. Palčinskaitės BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

17 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

23 d. 14 val. N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS” (pagal H.K. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

24 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

Menų spaustuvė“

15 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „POLIKLINIKA“. Rež. – A. Jankevičius

16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (spektaklis pagal M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita“). Rež. – V. Bareikis

Audronio Liugos produkcija

26 d. 19 val. Menų spaustuvėje – K. Smedso „Liūdnos dainos iš Europos širdies“. (F. Dostojevskio romano „Nusikaltimas ir bausmė“ motyvais). Rež. – K. Smedsas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

15 d. 19 val., 16 d. 16 ir 19 val. – PREMJERA! „Atėjau ir išeinu“ (pagal M. Pocevičiaus eiles). Rež. – O. Kesminas

Raganiukės teatras

16 d. 12 val. – „Pabaisa ir Gražuolė“

16 d. 16 val. – „Bulvinė pasaka“

17 d. 12 val. – ,,Kapitonė Monika Medūza Mops“

17 d. 13 val., 24 d. 10 val. – „Angelų Pasaka“

23 d. 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“

23, 24 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“

23 d. 17 val. – ,,Drąsioji Pupulė“

24 d. 12 val. – ,,Lokys ir Mergaitė“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

15, 24 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

15, 23, 24 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

16, 17 d. 18 val., 21 d. 19 val. Tavernos salėje – PREMJERA! T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

16 d. 19 val. Penktojoje salėje – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Rež. – A. Jankevičius

17 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

17 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

19 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

20 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.-L. Lagarce‘o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

21 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

23, 24 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

23 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

Kauno muzikinis teatras

15 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

16 d. 18 val. – F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. – J. Janulevičius

17 d. 12 val.– Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

17 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Muzikinis vad. ir dir. – G. Rinkevičius

20 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

21 d. 18 val. – K. Millöckerio „Studentas elgeta“. Dir. – V. Visockis

22 d. 18 val. – J. Kanderio, J. Steino, F. Ebbo „Zorba“. Dir. – V. Visockis

23 d. 18 val. – F. Leharo „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas

24 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

24 d. 18 val. – F. Leharo „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

Kauno valstybinis lėlių teatras

15 d. 19 val. – Dainuojamosios poezijos palėpė. Judėjimo „No Theatre teatralizuotas koncertas – „No concert“

16 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“. Rež. – J. Januškevičiūtė

17 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

22 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Scen. aut., rež. – R. Kazlas (Vilniaus „Lėlės“ teatras)

23 d. 12 val. – „KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ“. Rež. – A. Žiurauskas

24 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

30 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

31 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

16 d. 18.30 – Premjera! P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Choreogr. ir libreto aut. – M.S. Šimulynaitė

17 d. 15 val. – V. Konstantinovo „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI“. Muzikos vad., dir. ir chorm. – V. Konstantinovas

FestivalisDaugiau šviesos su operete“

22 d. 18.30 – J. Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. – D. Zlotnikas

23 d. 18.30 – I. Kalmano „ČARDAŠO KARALIENĖ“. Dir. – V. Lukočius

24 d. 15 val. – A. Spadavecchios „PELENĖ“. Muzikos vad. ir dir. – V. Konstantinovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas.

17 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas.

17 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

20 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR PONIA ROŽĖ“. Rež. – P. Gaidys

21 d. 18 val. – „URVINIS ŽMOGUS“. Vaidina V. Martinaitis

22 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

23 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

24 d. 12 val. – „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež. – J. Žibūda

24 d. 18 val. – E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

15 d. 18 val. – N. Saimono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

17 d. 12 val. – V. Petkevičiaus „SIEKSNIS,SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež. – V. Jevsejevas

17 d. 18 val. – E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

22 d. 18 val. – Moliere‘o „TARIAMASIS LIGONIS“. Rež. – R. Teresas

23 d. 18 val. – Ž. Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. – V. Kupšys

24 d. 12 val. – M.Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

24 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

Alytus

Miesto teatras

21 d. 18 val. – „Kainas ir Abelis“. Scenarijaus aut. ir rež. – L. Liausaitė

 

*  *  *


„7 meno dienos“ Nr.2 (878), 2010-01-15

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti