Pirmųjų knygų konkursas

7MD informacija
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla skelbia pirmųjų prozos ir poezijos knygų konkursą.

Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 35 metų literatai. Įprasta teikiamo kūrinio apimtis – 2–4 autoriniai lankai (autorinis lankas 40 000 ženklų arba 700 poezijos eilučių). Trys egzemplioriai kompiuteriu surinkto teksto su kūrinių sąrašu (turiniu) priimami leidyklos raštinėje (K. Sirvydo g. 6, tel. 85 262 89 45) iki 2010 m. vasario 16 d. Kartu prašome autorių pateikti trumpas žinias apie save ir svarbesnių publikacijų sąrašą (irgi 3 egzempliorius). Kūrinius vertins Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sudaryta komisija.

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.