Bibliografinės žinios

7MD informacija

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Hansas Kristianas Andersenas ir lietuvių vaikų poezija : metodinė priemonė aukštųjų mokyklų studentams / Loreta Žvironaitė-Udrienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių kalbos didaktikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 (Vilnius : VPU l-kla). - 50, [1] p. - (Metodinės priemonės). - Santr. angl. - Tiražas 150 egz. - ISBN 978-9955-20-473-2

 

Civilizuotos mintys apie karvę : [novelės] / Rita Latvėnaitė-Kairienė ; [iliustracijų autorė Eglė Petrulytė]. - Klaipėda : Eglės leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). - 189, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-542-94-0

 

Dienoraščio fragmentai, 2001-2009 ir papildymai, 1940-2000 / Alfonsas Nyka-Niliūnas. - Vilnius : “Baltų lankų“ leidyba, [2009] (Kaunas : Aušra). - 539, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-23-312-1 (įr.)

 

Gyvybė ir netikėjimas = Life and unbelief : eilėraščiai / Vytautas Kaziela ; translated by Kerry Shawn Keys. - Utena : Kamonada, 2009 ([Utena] : Utenos sp.). - 67, [5] p. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas [200] egz. - ISBN 978-609-8011-07-4

 

Jaunystė už grotų : [eilėraščiai] / Stasys Daunys ; [panaudoti autoriaus ir Algio Masiliūno piešiniai]. - Kaišiadorys : Printėja, [2009] (Kaišiadorys : Printėja). - 94, [1] p. : iliustr. - Tiražas [200] egz. - ISBN 978-9955-902-48-5

 

Kelias per praeitį : eilėraščiai / Živilė Milukaitė. - Kaišiadorys : Printėja, [2009] (Kaišiadorys : Printėja). - 48 p. : portr. - Tiražas [120] egz. - ISBN 978-9955-902-49-2

 

Laiškai iš vaivorykščių kranto : [rašytojui ir gamtininkui Leonardui Grudzinskui atminti : atsiminimai, laiškai, publicistika / sudarė ir parengė Regina Katinaitė-Lumpickienė]. - Utena : Kamonada, 2009 ([Utena] : Utenos sp.). - 205, [3] p. : iliustr., portr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-609-8011-04-3

 

Lenkų dvariškis / Lukas Gurnickis ; [iš senosios lenkų kalbos vertė ir komentarus parašė Eglė Patiejūnienė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - XXXIV, 323, [1] p. - (Ištakos). - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-698-97-5

 

Meilės uostas - Nida : [romanas] / Ona Miliukaitė-Delonienė. - Klaipėda : Eglės leidykla, [2009] (Kaunas : Aušra). - 237, [2] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-542-89-6

 

Naujausioji lietuvių poezija: skaitymo kryptys : mokomoji knyga lietuvių filologijos studentams / Dainius Vaitiekūnas ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių literatūros katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 (Vilnius : VPU l-kla). - 58, [1] p. - (Metodinės priemonės). - Tiražas 150 egz. - ISBN 978-9955-20-475-6

 

Paraič nama : eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme / Regina Katinaitė-Lumpickienė. - Utena : Kamonada, 2009 (Utena : Utenos sp.). - 74, [4] p. + 1 garso diskas (CD). - Tiražas 400 egz. - ISBN 978-609-8011-06-7

 

Po žaliais beržais : [eilėraščiai] / Jonas Tarasevičius. - Kaišiadorys : Printėja, 2009 (Kaišiadorys : Printėja). - 77, [1] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9955-902-50-8

 

Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas : (pagal Archyvinį, Varšuvos, Vilniaus ir I.J. Zabelino nuorašus) / Ilja Lemeškin ; [mokslinis redaktorius Sergejus Temčinas]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). - 332, [1] p. : iliustr., faks. - (Senosios literatūros studijos, ISSN 1392-4982). - Santr. angl. - Tekstas liet., senąja slavų k. - Tiražas [700] egz. - ISBN 978-609-425-008-8 (įr.)

 

Susipinsiu sau kasas : eilėraščiai / Jūratė Alosevičiūtė-Bražickaja. - Kaišiadorys : Printėja, [2009] (Kaišiadorys : Printėja). - 114 p. - Tiražas [150] egz. - ISBN 978-9955-902-47-8

 

Sustok, akimirka… : [eilėraščiai ir nuotraukos] / Diana Jusčienė, Lidija Umbrasienė ; [sudarytoja Olga Viederienė]. - Kaišiadorys : Printėja, [2009] (Kaišiadorys : Printėja). - 68, [2] p. : iliustr. - Tiražas [70] egz. - ISBN 978-9955-902-51-5

 

Antanas Škėma ir lietuvių literatūros kontekstai : metodinė priemonė filologijos studentams / Loreta Mačianskaitė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių literatūros katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 (Vilnius : VPU l-kla). - 66, [1] p. - (Metodinės priemonės). - Tiražas 150 egz. - ISBN 978-9955-20-460-2

 

Teksto slėpiniai = Implied meanings : lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai : mokslo straipsnių tęstinis rinkinys / [Vilniaus pedagoginio universiteto Literatūrinės teksto analizės laboratorija] ; atsakingasis redaktorius Vytautas Martinkus. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. - ISSN 1648-6390

 

Nr. 12. - 2009 (Vilnius : VPU l-kla). - 215, [1] p. - Santr. angl. - Tiražas 150 egz.

 

Užrašų knygelės / Albert Camus ; iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Vilnius : “Baltų lankų“ leidyba, 2009- .

[D.] 1 : [1935-1942]. - 2009 (Vilnius : Sapnų sala). - 198, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-23-310-7

 

Žmogus ir žodis = Man and the word : mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas ; redaktorių kolegija: Antanas Pakerys (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. - ISSN 1392-8600

 

T. 11, Nr. 3 (2009): Svetimosios kalbos = Foreign languages / ats. red. Danutė Sabromienė. - 2009 (Vilnius : VPU l-kla). - 68, [1] p. : iliustr. - Str. liet., angl., rus., vok. - Santr. liet., angl. - Tiražas 150 egz.

 

T. 11, Nr. 4 (2009): Filosofija = Philosophy / ats. red. Dalius Jonkus. - 2009 (Vilnius : VPU l-kla). - 55, [1] p. : iliustr. - Str. liet., angl. - Santr. liet., angl. - Tiražas 150 egz.Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

*  *  *


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.