Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

8 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – tarptautinės programos „Kultūrų dialogai“ Kalėdų festivalis 2010. Sentikių Lietuvoje 300 metų sukakčiai. Rusų senosios religinės muzikos ansamblis „Sirin“ (vad. – A. Kotovas). Programoje sentikių giesmės; religinė dainuojamoji poezija, viduramžių liaudies misterija „Caras Erodas“


Vilnius

Kongresų rūmai

10 d. 16 val. – simfoninis koncertas „Diriguoja tarptautinių meistriškumo kursų dalyviai“

Diriguoja tarptautinių meistriškumo kursų dalyviai ir maestro C. Mettersas

15 d. 19 val. – festivalio „Rusijos meno meistrų kalėdiniai vakarai“ koncertas. Solistas I. Počekinas (smuikas). Dir. – G. Rinkevičius. Programoje J. Sibelijaus, N. Paganini kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

10 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – B. Vasiliauskas (vargonai), Bernardinų bažnyčios choras „Langas“ (choro meno vad. ir dir. – R. Kraucevičiūtė). Programoje J.S. Bacho, Saint-Saenso, S. Rachmaninovo ir kt. kūriniai

13 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų ir akordeono katedros lektorės J. Babaliauskienės kamerinio ansamblio klasės Kanklių trio koncertas. Gros L. Griciūtė, V. Latožaitė, L. Bartkaitė, V. Petrauskas (saksofonas)

Šv. Kotrynos bažnyčia

12 d. 19 val. – „Artscape“. Italijos džiazas. Saksofonininkas ir klarnetininkas G. Trovesi, akordeonininkas G. Coscia
14 d. 19 val. – L. Nazarenko (vokalas, gitara). XX a. romansai

Šv. Kazimiero bažnyčia

10 d. 13 val. – vargonuoja A. Petruškevičiūtė. Programoje J.S. Bacho, J. Alaino, M. Zarinio kūriniai

17 d. 13 val. – vargonuoja B. Vaitkus. Programoje J.S. Bacho, O. Messiaeno kūriniai

Vilniaus miesto rotušė

8 d. 18.30 – kamerinės muzikos koncertas „Žiemos pasažai“. Dalyvauja smuikininkė D. Dėdinskaitė, violončelininkas G. Pyšniakas, pianistas L. Dužinskas. Programoje G.F. Händelio, A. Pärto, V. Barkausko, A. Piazzollos ir kt. kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

11 d. 17.30 – N. Kliukaitės-Kepenienės kūrybos vakaras su naujausiomis knygomis „Saligan be varmian“ ir „Bitė“. Vakare bus atidaryta N. Kliukaitės-Kepenienės akvarelių paroda „Saligan be varmian“. Dalyvauja rašytojai N. Kliukaitė-Kepenienė, R. Černiauskas, aktorė V. Kojelytė, etnografinio ansamblio „Audenis“ dainininkė I. Macijauskienė ir literatūros kritikė J. Riškutė

15 d. 17 val. – R. Skučaitės kūrybos vakaras. Vakare dalyvauja rašytoja R. Skučaitė, literatūrologė V. Daujotytė, aktorius G. Mikalauskas, fortepijoninis trio I. Kuizinaitė (smuikas), M. Rutkauskas (violončelė), E. Aleksaitė (fortepijonas)

18 d. 17.30 – rašytojo A. Drilingos kūrybos vakaras su romanu „Uogos kraujo spalvos“. Dalyvauja rašytojai A. Drilinga, A. Bučys, aktoriai G. Urbonaitė, T. Vaisieta, pianistė O. Gražinytė, choro „Aidija“ grupė (vad. – R. Gražinis) ir kt.

Vilniaus mokytojų namai

11 d. 18 val. Svetainėje vakaras iš ciklo „Pažinkime Vilnių“. Tema „Naujausia literatūra apie Vilnių“. Pranešėjas – kultūrologas A. Vaičiūnas

12 d. 18 val. Svetainėje Pasidainavimai su Veronika. Svečiuose Kirdų šeimyna

13 d. 17 val. SvetainėjeVilniaus vegetarų vakaras

15 d. 17 val. Mažojoje salėje – fotoparodos „Ruduo Trakuose“ atidarymas

15 d. 18 val. Svetainėje Dainuojamosios poezijos svetainės koncertas

Šv. Kryžiaus namai

8 d. 19 val. – vakaras „Post scriptum“. Dalyvauja dailėtyrininkė T. Račiūnaitė, kunigas J. Sasnauskas OFM, žurnalistė E. Kučinskaitė, aktorės B. Mar, J. Čižauskaitė, šokėja E. Stundytė, Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choro „Schola Gregoriana“ grupė

Kaunas

Kauno menininkų namai

11 d. 18 val. – „Bona Sforca. Atsisveikinimas“ (vienos dalies spektaklis). Pjesės aut. – L. Armonaitė, rež. – G. Padegimas. Vaidina O. Dautartaitė, U. Taujanskaitė

15 d. 17 val. – R. Grigauskienės parodos „Veidas. Tavo veidas“ atidarymas

 

*  *  *

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.