Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

4 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

5 d. 18.30 – W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Dir. – M. Staškus

6 d. 12 val., 8 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

9 d. 18.30 – A. Šenderovo „DEZDEMONA“. Dir. – R. Šervenikas

10 d. 18.30 – Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Dir. – M. Staškus

11 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo ir A. Schnittke’s muz.). Dir. – R. Šervenikas

12 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

13 d. 19 val. – operos solisto J. Jocio 80-ties metų jubiliejui. Dalyvauja J. Obrazcova (Maskva), V. Noreika, I. Milkevičiūtė, S. Stonytė, V. Juozapaitis, A. Grigorian, V. Vyšniauskas, E. Seilius, E. Chrebtovas. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

4 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

5 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

6 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

10 d. 18 val. – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. – Y. Ross

11 d. 18 val. – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

12 d. 18 val. – G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 12 val. – J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. – J. Dautartas

Mažoji salė

5 d. 16 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

6 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

9 d. 18 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

10 d. 18 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 16 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

4 d. 18.30 Mažajame teatre, 9 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

5 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

8, 9, 13 d. 11, 14 val. – PREMJERA! „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

8 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. – R. Tuminas

10 d. 18.30, 21 val. – A. Žebrausko improvizacijų šou „KITAS KAMPAS“

11, 12 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

5 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

5 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vYrus“. Rež. – P.E. Landi

6 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

6 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

8 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

9 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

11 d. 18 val. – „ŠEKSPYRIADA“ (pagal W. Shakespeare’o pjeses). Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

12, 13 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

(Salė 99)

12 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

Rusų dramos teatras

XII. 5, 6 d. 12, 15 val. – PREMJERA! E.  Stankevičiūtės „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Rež. – E. Stankevičiūtė

6, 7 d. 19 val. – C. Monteverdi „TANKREDŽIO IR KLORINDOS DVIKOVA“. „NEDĖKINGŲJŲ ŠOKIS“. Rež. – G. Varnas

8, 9 d. 19 val. – J. Stojanovo programa „Pakeliui iš „Miestelio“

10 d. 13 val. – „AUKSINIO VIŠČIUKO NUOTYKIAI“ („Operetės žvaigždės“, Minskas)

10 d. 19 val. – „SVEIKI, AŠ JŪSŲ TETA!“ („Operetės žvaigždės“, Minskas)

11 d. 18 val. – pjesės skaitymas-atvira repeticija. M. Macevičiaus „SVOLOČ ARBA VIENA DIENA BE MEILĖS“. Rež. – A. Jankevičius

12 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

13 d. 11 val. – PREMJERA! E. Stankevičiūtės „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Rež. – E. Stankevičiūtė

13 d. – 13.30 – „RUSIŠKA EGLUTĖ“ (Mažoji salė)

13 d. 15 val. – H. Ch. Anderseno „SNIEGO KARALIENĖ“

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

4 d. 19 val. – Premjera! E. Umbrasaitės ir A. Žukausko „VIENOS KRŪTIES ISTORIJA“. Rež. – A. Žukauskas

5 d. 18 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS” (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

6 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

8 d. 18 val. – ansamblio „Nepaklusnieji“ muzikos ir kino programa suaugusiems „CHARLIE CHAPLIN: CINEMUSIQUE IR KABARETO DAINOS“

12 d. 12 val. S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI”. Rež. – A. Mikutis

13 d. 12 val. – R. Kundroto „MERĖ POPINS“. Rež. – Artūras Žukauskas

Mažoji salė

5 d. 12, 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Rež. ir dail. – R. Driežis

6 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. – J. Skuratova

12, 13, 19, 20 d.14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“. Rež. – N. Indriūnaitė

Menų spaustuvė“

5 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ (VšĮ „Stalo teatras“)

5 d. 18 val. Juodojoje salėjePremjera! A. Slapovskio „IŠVAŽIUOJU“ („Trupė Liūdi“)

5 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „IZADORA“. Aut. D. Gintalas, J. Sakalauskas, A. Jankevičius

6 d. 18 val. Juodojoje salėje – W. Faulknerio „KAI AŠ GULĖJAU MIRTIES PATALE“. Rež. – L. Raškevičiūtė („Kūrybinio veiksmo bendruomenė“)

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KITA VEIDRODŽIO PUSĖ“ (pagal G. Labanauskaitės pjesę) (teatras „Dramalabbet“, Švedija)

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“)

13 d. 17val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA...“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“)

Teatras „Utopia“

8 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėjeN. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

10 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

12 d. 19 val. – „Menų spaustuvėje“ „NO CONCERT“

Raganiukės teatras

5 d. 13 val., 6 d. 16 val. – „Pelenė“

12 d. 12 val. ,,Miegančioji Gražuolė“

12 d. 13 val. – ,,Drąsioji Pupulė“

12 d. 17 val. – „Skraidantys Meškiukai“

13 d 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“

13 d 13 val. – „Spektaklis ,,Geriausias šuo Ferdis“ („Senamiesčio lėlės“)

M.K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatras

5 d. 18 val., 6 d. 15 val. – J.M. Barrie „Piteris Penas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

4 d. 18val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

4 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

5 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė.

5 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

6 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis. Rež. – V. Malinauskas

8 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

9 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

10, 12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

11 d. 18 val. Ilgojoje salėje – R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. – G. Varnas, rež. – R. Ramanauskas

12 d. 17 val. Didžiosios salės fojė – P. Hesso (Šveicarija) ir M. Gvildžio „KARALIŲ PASAKA“

12 d. 19 val. Mažojoje scenoje – S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. – V. Tertelis

13 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

Kauno muzikinis teatras

4 d. 18 val. – „Trijų minučių romanas“. Choreogr. – A. Kurienius

5 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

6 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

6 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

9 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

10 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

11 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Muzikinis vad. ir dir. – G. Rinkevičius

12 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

13 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (H. K. Anderseno pasakos motyvais, pagal E. Griego ir J. Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

13 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

5 d. 18 val. – A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež. – A. Dilytė

10, 17 d. 19 val. – „MOKĖK –DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

5 d. 12 val. – „Kiškis Drąsuolis“. Rež. – A. Žiūrauskas

6 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrowska

12, 13, 19, 26, 27 d. 12 val., 20 d. 10 val. – V. Šoblinskaitės „STEBUKLINGAS VARPELIS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

4, 5 d. 18.30 – „Operos akademija“: jaunųjų debiutas. premjera! P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Choreogr. ir libreto aut. – M.S. Šimulynaitė

6 d. 17 val., 11, 12 d. 18.30 – Premjera! R. Paulso „SESUO KERĖ“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

13 d. 17 val. – Premjera! J. Gaižausko „BURATINAS“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

5 d. 18 val. – premjera! B. Sabath „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

8 d. 18 val. – „SVEIKI, AŠ JŪSŲ TETA“ (Minsko operetė)

12 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

13 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

13 d. 18 val. – Moljere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

4 d. 18 val. – J.  Poirett „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

5 d. 18 val. – M. Katiliškio „MIŠKAIS ATEINA RUDUO“. Rež. – R. Rimeikis

6 d. 18 val. – S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

11 d. 18 val. – E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

12 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

13 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“. Rež. – R. Teresas

Marijampolė

Dramos teatras

4 d. 18 val. – F. Kalas „KETURIESE VIDURNAKTĮ“. Rež. – R. Kučiauskas

9 d. 12 val. – „MAUGLIS“. Rež. – A. Mažeika

9 d. 18 val. – M. Burgesso „HEROINAS“. Rež. – D. Kimantaitė

Alytus

Miesto teatras

6 d. 16 val., 7 d. 19 val. – PREMJERA! „Barbora Radvilaitė“. Pjesės aut. ir rež. – A. Kinderis

10 d. 18 val. – F. Kafkos „Metamorfozė“. Rež. – A. Kinderis

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.