Bibliografinės žinios

7MD informacija


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Vytautas Alantas : [rašytojo, žurnalisto ir visuomenininko] gyvenimas ir kūryba / Leonas Peleckis-Kaktavičius. - Šiauliai : Literatūros almanacho “Varpai“ redakcija, 2009 (Šiauliai : Neoprintas). - 366, [1] p. : iliustr., faks., portt. - Santr. angl. - Tiražas [800] egz. - ISBN 978-9955-667-12-4

 

Atsiminimų saugotojo dukra : romanas / Kim Edwards ; iš anglų kalbos vertė Rima Kardelytė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 412, [2] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9955-38-297-3 (įr.) : [28 Lt 19 ct]

 

Balandžio kerai : [romanas] / Elizabeth von Arnim ; iš anglų kalbos vertė Loreta Gema Baltaduonė. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). - 294, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-34-218-2

 

Delfinija - sielos dievaitė : eilėraščiai / Aleksejus Kutkinas ; iš rusų kalbos vertė Kostas Fedaravičius. - Jonava : Dobilo leidykla, 2009 ([Jonava] : Linotipas). - 131, [1] p. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-609-409-008-0

 

Dievų gėrimas : istorinis romanas / Andrea Schacht ; iš vokiečių kalbos vertė Rima Menzel. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 558, [1] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-16-309-1

 

Diujis : katinas, apvertęs pasaulį aukštyn kojom / Vicki Myron ir Bret Witter ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 269, [3] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9955-38-489-2 (įr.) : [23 Lt 24 ct]

 

Jėzus : nušvitimo istorija : [romanas] / Deepak Chopra ; iš anglų kalbos vertė Kristina Gudelytė. - Vilnius : Vaga, 2009 (Kaunas : Aušra). - 325, [2] p. - Tiražas 1850 egz. - ISBN 978-5-415-02126-0 (įr.)

 

Kiara : romanas / Nicky Pellegrino ; iš anglų kalbos vertė Vida Bėkštienė. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 318, [2] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-16-307-7

 

Melancholijos archipelagai : žodžiai ir vaizdai / Arvydas Šliogeris. - Vilnius : Apostrofa, [2009] (Vilnius : Petro ofsetas). - 165, [2] p. : iliustr. - Santr. angl. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-605-54-6 (įr.) : [48 Lt]

 

Mergina aukso kelnaitėmis : [romanas] / Juan Marsé ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). - 189, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-34-222-9

 

Nešvarus žaidimas : [detektyvinis romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). - 429, [1] p. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 978-9955-38-299-7 (įr.) : [30 Lt 31 ct]

 

Nugalėtojas lieka vienas : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. - Vilnius : Vaga, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 443, [2] p. - Tiražas 6050 egz. - ISBN 978-5-415-02127-7 (įr.)

 

Paskutinė paskaita / Randy Pausch kartu su Jeffrey Zaslow ; iš anglų kalbos vertė Alina Dailidėnaitė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). - 222, [2] p. : iliustr. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-38-478-6 (įr.) : [16 Lt 95 ct]

 

Prabėgę metai : kad būt valna Lietuva : (istorinis romanas) / Valentinas Dagys. - Vilnius : Jusida, 2009 (Vilnius : Jusida). - 260, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-690-16-0

 

Protas ir jausmai : romanas / Jane Austen ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 268, [2] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9955-38-427-4 (įr.) : [23 Lt 24 ct]

 

Henriko Radausko laiškai Ivarui Ivaskui / sudarė Silvestras Gaižiūnas ; iš vokiečių k. vertė Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2009. - 236, [3] p. - (Baltoskandijos tiltai). - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-609-8027-00-6 : [17 Lt]

 

Rudens ir pavasario pasikalbėjimas : romanas / Markas Zingeris. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 326, [2] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-38-474-8 (įr.) : [21 Lt 19 ct]

 

Šešėlių verpėja : laukinės Todės istorija : romanas / Elena Kurklietytė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 182, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-38-459-5 (įr.) : [15 Lt 53 ct]

 

Tarp Lietuvos geologų : dienoraščių santrumpos, 1962-1984 metai / Povilas Kapustinskas. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Vilnius : Logotipas). - 287, [1] p. : iliustr., faks. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9955-34-220-5

 

Tėvų namai : [eilėraščiai] / Jonas Mališauskas ; [iliustracijų autorė Asta Purkėnaitė-Jokubauskienė]. - Panevėžys : Tėvynė, 2009 (Panevėžys : Tėvynė). - 179, [1] p. : iliustr., nat. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-609-95085-2-8

 

Tiesa ir teisingumas : romanas / Anton Hansen Tammsaare ; iš estų kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė. - Vilnius : Vaga, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 557, [2] p. - (Pasaulinės literatūros biblioteka. XX a. literatūra / sudarytojas Vytautas Visockas ; kn. 88). - Virš. antr. ir aut. nenurodyti. - Tiražas 1850 egz. - ISBN 978-5-415-02121-5 (įr.)

 

Tik nestabdyk manęs! / Jeremy Clarkson ; iš anglų kalbos vertė Laimutė Gylienė. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Vilnius : Logotipas). - 319, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-34-217-5


Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.