Bibliografinės žinios

7MD informacija

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

Anykščių šilelis : [poema] / Antanas Baranauskas ; [parengė Rasa Bražėnaitė, Skaidrė Račkaitytė] ; iliustravo Pranas Lapė. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - [94] p. : iliustr. + 1 garso diskas (CD). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-609-420-004-5 (įr.)

 

Aštrūs dygsniai : satyriniai eilėraščiai ir epigramos / Leonas Balčiūnas. - Kaunas : [L. Balčiūnas], 2010 (Kaunas : Spalvų kraitė, 2009). - 208 p. - Tiražas [100] egz. - ISBN 978-9955-800-94-1 (įr.)

 

Atstumtieji : proza / Anelė Zurlienė ; [grafika Irenos Makauskienės]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 319, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-609-420-003-8

 

Colloquia / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Loreta Jakonytė (vyriausioji redaktorė) ... [et al.]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. - ISSN 1822-3737

 

[Nr.] 22. - 2009 (Vilnius : Sapnų sala). - 183, [1] p. - Santr. angl.

 

Darbai ir dienos / Vytauto Didžiojo universitetas ; redakcijos kolegija: Egidijus Aleksandravičius - vyriausiasis redaktorius ... [et al.]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. - ISSN 1392-0588

 

[T.] 51. - 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 299, [1] p. : iliustr. - Str. liet., angl., pranc. - Santr. liet., angl. - Tiražas 250 egz.

 

Kerėtoja : nemirtingojo Nikolo Flamelio paslaptys : romanas / Michael Scott ; iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009], Gargždai (Klaipėdos r.) (Print-it). - 414, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-609-403-059-8

 

Lingo lego laduto : literatūros vadovėlis 5 [klasei] / Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė. - 1-asis leid., 2009 [m. tiražas]. - Kaunas : Šviesa, 2009. - 2 kn. - (šok). - Virš. aut. nenurodytos

 

Kn. 2: Pasaulis po saule. - 2009 (Kaunas : Aušra). - 164, [2] p. : iliustr. - Tiražas 3500 egz. - ISBN 5-430-04600-0

 

Literatūros erdvės : vadovėlis 11-12 klasei / Viktorija Daujotytė, Regimantas Tamošaitis, Rita Tūtlytė, Giedrius Viliūnas. - Kaunas : Šviesa, 2009- .

 

Kn. 3: Literatūra ir gyvenimas : XX a. antroji pusė: katastrofų literatūra ir vėlesnioji proza. - 2009 (Vilnius : Logotipas). - 237, [2] p. : iliustr., faks., portr. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-5-430-05028-3

 

Adomas Mickevičius ir moterys = Adam Mickiewicz a kobiety / Rimantas Šalna, Voicechas Piotrovičius. - Vilnius : [Petro ofsetas], 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 124 p. : iliustr., portr. - Gretut. tekstas liet., lenk. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 978-609-420-011-3 (įr.)

 

Mirusios širdys : romanas / Charlaine Harris ; iš anglų kalbos vertė Rūta Steponavičiūtė. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009] (Kaunas : Aušra). - 367, [1] p. - Ciklo “Sukės Stekhaus“ 2-oji knyga. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-609-403-051-2 (įr.)

 

Nematomas miestas : romanas / M.G. Harris ; iš anglų kalbos vertė Vytenis Šidla. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009] (Kaišiadorys : AJS sp.). - 382, [1] p. - Ciklo “Jošua failai“ knyga. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-609-403-037-6

 

Netiesioginiai įrodymai : eilėraščiai / Valdas Daškevičius. - Vilnius : Homo liber, 2009 (Kaunas : Aušra). - 95, [1] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9955-716-70-9

 

Praėjo viskas saulės blyksniu : [eilėraščiai] / Algirdas Berželionis. - Vilnius : [Baltijos kopija] : E. Berželionytė, 2009 (Vilnius : Baltijos kopija). - 51, [1] p. : portr., nat. - Tiražas 150 egz. - ISBN 978-9955-568-94-0

 

Rito rato ratuto : literatūra 6 [klasei] : mokytojo knyga / [Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė]. - Kaunas : Šviesa, 2009. - 2 d. - (Šok). - Aut. nurodytos antr. lapo kt. pusėje

 

D. 2. - 2009 (Kaunas : Spaudos praktika). - P. 149-258 (atsk. lapai) : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-5-430-05258-4

 

Saldaus gyvenimo klampynėse : romanas / Alfonsas Danys. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 251, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-815-98-3

 

Saulėtas šaltas pavasaris : [prisiminimai] / Levas Feigelovičius ; [vertė Irena Miškinienė]. - Vilnius : Žydų kultūros ir informacijos centras, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 155, [5] p. : iliustr., portr. - Tiražas [700] egz. - ISBN 978-609-95101-0-1

 

Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. - ISSN 1822-3656

Kn. 26 (2008) / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas. - 2008 (Vilnius : Sapnų sala). - 357, [2] p. - Str. liet., rus. - Santr. liet., angl.

 

Sidabrinė palaukė : eilėraščiai / Liudvika Lietuvninkaitė-Marmienė. - Marijampolė : TeleSATpressa, 2009 (Marijampolė : “TeleSATpressa“ sp.). - 99, [1] p. : portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-607-78-6

 

Sutemų aidai : [eilėraščiai] / Valerija Masalskaitė-Čigienė. - Vilnius : Ūlos tėkmė, 2009 (Vilnius : Ūlos tėkmė). - 137, [1] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-9955-725-14-5

 

Užmigdykite mus Ežeruos : [eilėraščiai] / Justas Jasėnas ; iliustravo Stasė Medytė. - Panevėžys : [Tėvynė], 2009 ([Panevėžys] : Tėvynė). - 39, [1] p. : iliustr. - Dalis gretut. teksto liet., lenk. - Tiražas 799 egz. - ISBN 978-609-95085-0-4

 

Žiniuonė : romanas / Philippa Gregory ; iš anglų kalbos vertė Teresė Aleknavičiūtė. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). - 511, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-609-403-058-1

 

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.