Bibliografinės žinios

7MD informacija


GROŽINĖ LITERATŪRA

? Novelė / Kristina Blankaitė ; 

[apipavidalinimui panaudoti knygos autorės tapybos darbas ir piešiniai]. - [Marijampolė : TeleSATpressa, 2009] ([Marijampolė] : “TeleSATpressa“ sp.). - 117, [1] p. : iliustr. - Antr. prasideda klaustuku. - Virš. aut. nenurodyta. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9955-607-79-3

 

Atala ; Renė : [apysakos] / Franšois René de Chateaubriand ; iš prancūzų kalbos vertė Ramunė Ramunienė. - 3-ioji laida. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). - 124, [2] p. - (Klasika - Neklasika). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-34-195-6

 

Aukštai šaltos žvaigždės : istorinis romanas : “Ieškok Maskvos sfinkso“ ir “Erelio sparnų dvelksmo“ tęsinys / Alfonsas Eidintas ; [piešiniai autoriaus]. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Kaunas : Aušra). - 531, [4] p. : iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-34-207-6 (įr.)

 

Aušros pažadas : [romanas] / Romain Gary ; iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė. - Vilnius : “Baltų lankų“ leidyba, [2009] (Vilnius : Sapnų sala). - 359, [1] p. - (“Baltų lankų“ rinktinė proza, ISSN 1822-6930). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-23-255-1

 

Balta drobulė : romanas / Antanas Škėma. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 237, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-38-406-9 (įr.) : [16 Lt 95 ct]

 

Firminas : metropolio prasčioko nuotykiai : [romanas] / Sam Savage ; iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė ; iliustravo Fernando Krahn. - Vilnius : Vaga, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 229, [2] p. : iliustr. - Tiražas 2550 egz. - ISBN 978-5-415-02115-4

 

Genantys genai : humoras be ironijos arba atvirkščiai : [eilėraščių rinkinys] / Rimantas Klusas ; [dailininkas Vladimiras Beresniovas]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas [i.e. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla], 2009 (Kaunas : VDU l-kla). - 139, [1] p. : iliustr. - Tiražas 150 egz. - ISBN 978-9955-12-464-1

 

Gyvenimas dar prieš akis : [romanas] / Romain Gary ; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Navakauskienė. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Vaga, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 191, [1] p. - Tiražas 1010 egz. - ISBN 978-5-415-02055-3 (įr.)

 

Gyvybės atodūsiai : [miniatiūros] / Aigustė Tavoraitė ; [iliustracijos ir fotonuotrauka autorės]. - Panevėžys [i.e. Dembava (Panevėžio r.) : A. Tavoraitė], 2009. - 85, [3] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-609-408-020-3

 

Kandidas, arba Optimizmas : filosofinė apysaka / Voltaire ; iš prancūzų kalbos vertė Juozas Keliuotis. - 3-ioji papild. laida. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). - 137, [5] p. - (Klasika - Neklasika). - Virš. ir nugar. antr.: Kandidas. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-34-193-2

 

Kvėpavimas į marmurą : romanas / Laura Sintija Černiauskaitė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 205, [2] p. - Apdovanota 2009 Europos Sąjungos literatūros premija. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-38-453-3 (įr.) : [15 Lt 53 ct]

 

Laikykis stipriai : [romanas] / Harlan Coben ; iš anglų kalbos vertė Paulina Kruglinskienė. - Kaunas : Jotema, [2009] (Vilnius : Logotipas). - 380, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-13-218-9 (įr.)

 

Malda už Oveną Minį : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 669, [3] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-38-002-3 (įr.) : [28 Lt 19 ct]

 

Mokinys : romanas / Paul Bourget ; iš prancūzų kalbos vertė Dalia Lenkauskienė. - Vilnius : Vaga, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 235, [3] p. - (Pasaulinės literatūros biblioteka. XIX a. literatūra / sudarytojas Vytautas Visockas ; dailininkas Arvydas Každailis ; kn. 56a). - Virš. antr. ir aut. nenurodyti. - Tiražas 1850 egz. - ISBN 978-5-415-02117-8 (įr.)

 

Nortangerio abatija : [romanas] / Jane Austen ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke ir Irena Jomantienė. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). - 270, [2] p. - (Vakaro knyga). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-34-198-7

 

Nubruktų dilgėlių žiponėliai : trupmenos : [eseistika] / Kazys Požėra ; [iliustruotos Dangirutės Maleckienės, Rimgaudo Malecko, Narcizo Freimano, Zenono Baltrušio, Juozo Pužausko nuotraukomis]. - Kaunas : [K. Požėra], 2009 (Kaunas : “Arx Baltica“ spaudos namai). - 64 p. : iliustr. - Tiražas [200] egz. - ISBN 978-609-408-044-9

 

Pikų dama ; Kapitono duktė : [apysakos] / Aleksandras Puškinas ; [iš rusų kalbos vertė Petras Cvirka, Jonas Šimkus]. - 2-oji patais. laida. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). - 196, [3] p. - (Vakaro knyga). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-34-203-8

 

Siena : novelės / Jean-Paul Sartre ; iš prancūzų kalbos vertė Goda Butkienė, Pranas Bieliauskas. - Vilnius : “Baltų lankų“ leidyba, [2009] (Vilnius : Sapnų sala). - 206, [1] p. - (“Baltų lankų“ rinktinė proza, ISSN 1822-6930). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-23-259-9

 

Šauksmas : romanas / Rita Latvėnaitė-Kairienė. - 2-oji papild. laida. - Klaipėda : Eglės leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). - 239, [1] p. - Tiražas 1200 egz. - ISBN 978-9955-542-90-2 (įr.)

 

Toli nuo dangaus : [eilėraščiai ir apsakymai] / Audrius Šikšnius ; [nuotraukų autorė Inga Jokšaitė]. - Šilutė [i.e. Marijampolė : TeleSATpressa], 2009 ([Marijampolė] : “TeleSATpressa“ sp.). - 109, [1] p. : iliustr. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9955-607-80-9

 

Tora : [trilogija] / Herbj¸rg Wassmo. - Vilnius : Alma littera, 2007- .

 

D. 2: Nebylus kambarys : romanas / iš norvegų kalbos vertė Alma Ločerytė-Dale. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). - 259, [2] p. - Tiražas 6000 egz. - ISBN 978-9955-38-399-4 : [21 Lt 19 ct]

 

Vargdieniai : [romanas] / Victor Hugo ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Povilaitis. - 4-asis leid. - Vilnius : Vaga, 2009- . - ISBN 978-5-415-02114-7 (įr.)

 

T. 1. - 2009 (Vilnius : Logotipas). - 677, [1] p. - Tiražas 1550 egz. - ISBN 978-5-415-02113-0

 

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.