Bibliografinės žinios

7MD informacija

GROŽINĖ LITERATŪRA

Angelmasė : mokslinės fantastikos romanas / Timothy Zahn ; iš anglų kalbos vertė Vlada Baubonienė. – Kaunas : Eridanas, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). – 346, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 458). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-97-256-3

 

Dešimtasis ratas : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė ; [iliustracijų autorius Dustin Weaver]. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 348, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-850-7 (įr.) : [25 Lt 36 ct]

 

Dešinioji akis : romanas / Bronė Savickienė. – Vilnius : Apyaušris, [2009] (Vilnius : Standartų sp.). – 251, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-609-46-9

 

Dienų mozaika : [eilėraščiai] / Angėlė Skeberdytė-Jurevičienė. – [Panevėžys : Panevėžio spaustuvė], 2009 (Panevėžys : Panevėžio sp.). – 155, [1] p. : iliustr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-694-78-6

 

Eragonas : [romanas] / Christopher Paolini ; iš anglų kalbos vertė Andrius Tapinas. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 526, [2] p. – Ciklo "Paveldėjimas" 1-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-08-689-5 (įr.) : [30 Lt 31 ct]

 

Esu kokia esu: Birutė Dambrauskaitė : [žurnalistinis romanas] / Rasa Kazlaitė. – Vilnius : Laisvos valandos [i.e. Žurnalų leidybos grupė, 2009] (Vilnius : Logotipas). – 191, [1] p., [12] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-609-410-010-9 (įr.)

 

Karūna – erškėtrožių vainikas : asmenybė ir epocha: didikės Barboros Radvilaitės – karalienės Žygimantienės atvaizdas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos bei kultūros slinktyje : [apysaka] / Julius Pastarnokas. – [Vilnius : Karminas], 2009 (Vilnius : Karminas). – 230, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-9564-9-5

 

Kaulų daina : fantastinis romanas / John Meaney ; iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. – Kaunas : Eridanas, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). – 319, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 459). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-97-257-0

 

Laimė keliavo vieškeliais : atsiminimai, eilėraščiai / Stefanija Samulėnaitė. – [Vilnius : Vaibra] : Petro ofsetas, [2009] (Vilnius : Petro ofsetas). – 93, [3] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-862-33-8

 

Matyk ne akimis : eilėraščiai / Loreta Ripskytė. – [Kaunas : Arx Baltica], 2009 (Kaunas : Arx Baltica). – 108, [1] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-39-064-0

 

Mažoji anglė Paryžiuje : [romanas] / Catherine Sanderson ; iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė. – Vilnius : Vaga, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 422, [2] p. – Tiražas 2050 egz. – ISBN 978-5-415-02112-3

 

Mirtinos paslaptys : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 477, [1] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-347-5 (įr.) : [30 Lt 31 ct]

 

Neries postilė : [poema ir fotografijos / Mykolas Karčiauskas ; [fotografijų autorius] Stanislovas Žvirgždas. – Vilnius : Kronta, [2009] (Kaunas : Arx Baltica). – 47, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-401-047-7

 

Pabiro uogos : [eilėraščiai] / Natalija Visockytė-Pribušauskienė. – Anykščiai : Anykščių literatų klubas "Marčiupys", 2009 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 118, [4] p. : portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-713-07-4 (įr.)

 

Mirtinos paslaptys : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 477, [1] p. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-347-5 (įr.) : [30 Lt 31 ct]

 

Pasakojimai / Franz Kafka ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2009] (Kaunas : "Arx Baltica" spaudos namai). – 318, [1] p. – ("Baltų lankų" rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-260-5

 

Pasivaikščiojimas su Larisa Kalpokaite : garsios aktorės gyvenimo istorija : [žurnalistinis romanas] / Meilė Jančorienė. – Vilnius : Laisvos valandos [i.e. Žurnalų leidybos grupė, 2009] (Vilnius : Logotipas). – 207, [1] p., [24] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-609-410-009-3

 

Perskelta sfera : mokslinės fantastikos romanas / Roger MacBride Allen ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. – Kaunas : Eridanas, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). – 315, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 461). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-97-259-4

 

Protų samplaika : mokslinės fantastikos romanas / Charles Sheffield ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Eridanas, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). – 317, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 460). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-97-258-7

 

Rudens Žibintas barsto mėlį… : poezija / Jaunius Kulnys. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2009 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 71, [1] p. – Tiražas [250] egz. – ISBN 978-9955-863-20-5

 

Rugiuose prie bedugnės : romanas / J.D. Salinger ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 269, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-02-770-6 (įr.) : [15 Lt 53 ct]

 

Santuoka požemyje : romanas / Vaclovas Areima. – Vilnius : Brailio spauda, 2009. – 173, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-742-04-3

 

Sinuhė egiptietis : penkiolika knygų apie gydytojo Sinuhės gyvenimą (apie 1390-1335 m. pr. Kr.) / Mika Waltari ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Tyto alba, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 656, [3] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-069-4 (įr.) : [30 Lt]

 

Teatras : dramų rinkinys / Samuel Beckett ; [sudarytojas Dovydas Judelevičius]. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2009] (Kaunas : "Arx Baltica" spaudos namai). – 335, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-23-263-6

 

Tik nesusimauk : [romanas] / Jens Lapidus ; iš švedų kalbos vertė Gelminė Bauraitė. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2009] (Vilnius : Sapnų sala). – 423, [1] p. – (Kriminalinis romanas). – Klaidingas serijos ISSN: ISSN 2029-2570. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-249-0 (įr.)

 

Toliau jūsų bilietas nebegalioja : [romanas] / Romain Gary ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. – Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2009] (Vilnius : Sapnų sala). – 196, [1] p. – ("Baltų lankų" rinktinė proza). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-191-2

 

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.