Bibliografinės žinios

7MD informacija

BENDRASIS SKYRIUS


Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) veikla, 1994-2008 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka ; sudarė Marija Brantienė. – Vilnius : Lietuvos technikos biblioteka, 2009. – 47, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9986-746-38-6

FILOSOFIJA


International journal of psychology: a biopsychosocial approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris : journal of psychological science / General Psychology Department at Vytautas Magnus University, Theoretical Psychology Department at Vytautas Magnus University, Psychological Clinic at Vytautas Magnus University, Department of Counseling and School Psychology at University of Nebraska at Kearney ; editorial board: co-editors-in-chief Auksė Endriulaitienė, Max McFarland. – Kaunas : Vytautas Magnus University Press, 2009. – ISSN 1941-7233  [Vol.] 3 (2009). – 2009. – 126, [1] p. : iliustr. – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. – Tiražas 50 egz.

KALBOTYRA


Bendroji ir specialybės kalbos kultūra : mokomoji knyga / Asta Kazlauskienė, Erika Rimkutė, Agnė Bielinskienė. – 3-iasis patais. ir papild. leid. – Kaunas : Pasaulio lietuvių centras [i.e. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras], 2008 (Kaunas : Aušra). – 354, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-418-53-5 (klaidingas)

GROŽINĖ LITERATŪRA

Atradimų blykstės : eilėraščiai / Jadvyga Černiauskienė ; [iliustracijos Roberto Žukausko]. – Vilnius : D. Babensko įmonė, 2009. – 115, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-95003-3-1

Buvo nebūtinai : menas kaip gyvenimas, gyvenimas kaip menas : [esė, pašnekesiai, recenzijos] / Jurgis Buitkus, Ineza Juzefa Janonė. – Vilnius : Versus aureus, [2009] (Vilnius : Logotipas). – 297, [4] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9955-34-184-0 (įr.)

Kasdienybės trapumas : trioletai : skiriama Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui / Aldona Mankutė-Kursevičienė ; [iliustruota Genovaitės Morkūnienės-Skaisgirytės karpiniais]. – Kaunas : Spindulys : A. Kursevičienė, 2009 (Kaunas : Spindulys). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-466-45-1

Kitų kalba : romanas / Clare Morrall ; iš anglų kalbos vertė Gabija Gerulaitytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 382, [2] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-16-290-2 (įr.)

Ko trokšta merginos? : [romanas] / Rapolas Rakalas. – [Vilnius] : Idėjos ir komunikacija, [2009] ([Kaišiadorys] : AJS sp.). – 338, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-95020-0-7

Leona : [mažasis romanas] / Dalia Urnevičiūtė. – Vilnius : Versus aureus, [2009] (Vilnius : Logotipas). – 151, [1] p. – (Klasika - Neklasika). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-34-182-6 (įr.)

Lietuvos įdomybės : [publicistika] / Romualdas Granauskas ; [iliustracijos K. Šiaulyčio]. – Vilnius : Lietuvos žinios, 2009 ([Kaunas] : Aušra). – 124, [2] p. : iliustr. – "Lietuvos žinios" 100 metų, 1909-2009. – Tiražas 1250 egz. – ISBN 978-9986-837-02-2 (įr.)

Ne tik Jeronimas : humoreskos / Rožė Poškienė ; [iliustracijos Indrės Namikaitės]. – Vilnius : [Ciklonas], 2009 (Vilnius : Ciklonas). – 103, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-880-51-6

Paliesti vaivorykštę margą : [eilėraščiai] : skiriama Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui / Aldona Mankutė-Kursevičienė ; [iliustruota Genovaitės Morkūnienės-Skaisgirytės karpiniais]. – Kaunas : Spindulys : A. Kursevičienė, 2009 (Kaunas : Spindulys). – 126, [2] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-466-44-4 (įr.)

Parsivesk mus, Kristau : [eilėraščių rinkinys] / Antanas Šimatonis ; Vytauto Didžiojo universitetas ; [nuotraukos autoriaus]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009 (Kaunas : VDU l-kla). – 114, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-12-459-7

Penki ketvirčiai apelsino : romanas / Joanne Harris ; iš anglų kalbos vertė Galina Baužytė-Čepinskienė. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : Versus aureus, [2009] (Vilnius : Logotipas). – 341, [3] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-187-1

Poezijos pavasaris : [almanachas]. – Vilnius : Vaga, 2009. – ISSN 0235-442X 2009 / almanacho sudarytojas Vladas Braziūnas. – 2009 (Vilnius : Logotipas). – 311, [1] p. : iliustr. + 2 garso diskai (CD). – Tiražas 800 egz.

Trys gyvenimai : novelės / Astrida Petraitytė. – Vilnius : Versus aureus, [2009] (Vilnius : Logotipas). – 134, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-34-186-4

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Boružių pievelė : eilėraščiai ir proza vaikams / Jadvyga Černiauskienė ; [iliustracijos Roberto Žukausko]. – Vilnius : D. Babensko įmonė, 2009. – 130, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-95003-4-8

Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Druskininkai / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. – Kaunas : Neolitas, [2009] (Kaunas : Aušra). – 239, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-709-62-6 (įr.)

ISTORIJA


7 kingdoms of Litvaks / Dovid Katz. – Vilnius : International Cultural Program Center, 2009. – 61 p. : iliustr., portr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-8015-00-3

Lietuvos istorijos metraštis = The year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für Litauische Geschichte / Lietuvos istorijos institutas ; redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (vyr. redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. – ISSN 0202-3342 2008, [t.] 1. – 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 209, [1] p. : portr. – Santr. angl. – Tiražas 350 egz.

Lithuanian historical studies / Lithuanian Institute of History ; editor S.C. Rowell. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla,  2009. – ISSN 1392-2343

Vol. 12 (2007). – 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – VI, 160, [2] p. – Santr. liet. – Tiražas 300 egz.Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.