Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Vilniaus operos festivalis 2009

26 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – C. Monteverdi „TANKREDŽIO IR KLORINDOS DVIKOVA“, „NEDĖKINGŲJŲ ŠOKIS“. Rež. – G. Varnas

27 d. 21 val. – PREMJERA! A. Ponchielli „LIETUVIAI“. Muzikinis vad. ir dir. – R. Šervenikas, rež. – J. Jurašas, scenogr. dail. – M. Navakas, kost. dail. – A. Jacovskytė, šviesų dail. – D. Malinauskas, choro meno vad. – Č. Radžiūnas

Meno fortas

VII. 1 d. 19 val. Lietuvos rusų dramos teatre – PREMJERA! „Idiotas“. Rež. – E. Nekrošius, scenogr. – M. Nekrošius, kost. dail. – N. Gultiajeva, komp. – F. Latėnas. Vaidina S. Trepulis, M. Žiemelytė, D. Gancevskaitė, V. Vilius, V. Petkevičius, V. Rumšas, E. Latėnaitė ir kt.   

Vilniaus mažasis teatras

30 d. 18.30 – rusų romansus atlieka V. Bublevičienė ir T. Smirnova

VII. 1 d. 18.30 – T. McNally‘o „Meistriškumo pamoka“. Rež. – G. Padegimas

VII. 2, 3 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. Rež. – R. Tuminas

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.