Koncertai

7MD informacija

Lietuvos nacionalinė filharmonija

21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas F. Damrow (trimitas, Olandija). Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vad. ir vyr. dir. - V. Miškinis). Dir. - R. Šervenikas

22 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, - kompozitoriaus S. Vainiūno gimimo 100-mečiui. Valstybinis Vilniaus kvartetas, fortepijoninis trio „Fort vio“, A. Krikščiūnaitė (sopranas), D. Suraučiūtė (smuikas), B. Vainiūnaitė (fortepijonas), E. Žarskus (fortepijonas)

22 d. 18 val. Vilniuje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, - J.S. Bacho muzikos festivalis. Programa „Bachas ir vargonai“. Ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. - A. Vizgirda), Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vad. ir dir. - V. Augustinas). Solistai J. Landsbergytė (vargonai), A. Vizgirda (fleita)

24 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje, 25 d. 18 val. Kauno filharmonijoje, 26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. - S. Krylovas). Solistai P. Stravinskas (fortepijonas, JAV), G. Abarius (fortepijonas). Dir. - G. Čičinadzė (Gruzija)

25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, - fortepijoninis trio „Kaskados“: A. Šikšniūtė (fortepijonas), R. Mataitytė (smuikas), E. Kulikauskas (violončelė),

S. Astrauskas (mušamieji)

25 d. 17.30 Biržų pilyje, - J. Leitaitė (sopranas), R. Krikščiūnaitė (fortepijonas)

27 d. 17 val. Švėkšnoje, Saulės vidurinėje mokykloje, 28 d. 17.30 Gargždų kultūros centre - susikaupimo muzikos valanda. Programoje J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“


Vilnius

Kongresų rūmai

20 d. 19 val. - LVSO altų koncertmeisterio R. Romoslausko jubiliejinis vakaras. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (vyr. dir. - G. Rinkevičius), Z. Levickis (smuikas), R. Romoslauskas (altas), P. Jacunskas (violončelė). Dir. - M. Staškus

25 d. 18 val. - kamerinis koncertas „Baltasis ciklamenas - tolimos dainos aidas“. Kunitači muzikos universiteto gimnazijos choras (Japonija), kamerinis choras „Brevis“, Y. Hoshino (fortepijonas), T. Kikuchi (fortepijonas), K. Araki (solistė). Dirigentai Y. Araki, G. Venislovas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

24 d. 18 val. - Styginių instrumentų katedros studentų koncertas

25 d. 18 val. - Varšuvos F. Chopino muzikos universiteto studentų koncertas

Vilniaus rotušė

21 d. 17 val. - Trečiasis Vilniaus rotušės gitarų festivalis. W. Lipinskis (Lenkija)

22 d. 16 val. - popietė su pianiste V. Vitaite. Dalyvauja pianistai A. Anusauskas, A. Racevičius, D. Grockis, J. Punytė, I. Maceinaitė, D. Bagdonaitė, fortepijonų duetai R. Lukošius ir R. Jurkonis, B. Bizevičiūtė ir G. Gabnytė, A. Apanavičiūtė (fortepijonas ir sopranas), V. Bagdonas (bosas), A. Krikščiūnaitė (akordeonas), V. Kaplūnas (violončelė), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. - D. Katkus)

26 d. 18.30 - liaudies instrumentų ansamblis „Vaivora“ (vad. - L. Naikelienė), A. Krikščiūnaitė (sopranas), A. Latėnas (aktorius)

Muzikų rėmimo fondas

24 d. 16 val. - Vilniaus miesto ir apskrities muzikos mokyklų chorinio dainavimo bendrojo fortepijono skyriaus moksleivių II festivalis „Lietuviškos muzikos akimirkos“

25 d. 18 val. - vakaras su Šiauliečių klubu. „Šiauliai istoriniuose brolių Vileišių likimuose“

27 d. 18 val. - Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai

Šv. Kotrynos bažnyčia

20 d. 19 val. - grupė „French L“ (Prancūzija)

23 d. 19 val. - G. Gelgoto muzikinė misterija „Musicality of life“. Atlikėjai Naujų idėjų kamerinis orkestras, D. Gnedinas-Corbie, A. Grigorian, O. Kolobovaitė, A. Jusionytė. Dir. - G. Gelgotas

24 d. 19 val. - LMTA dirigentų konkurso finalas ir laureatų apdovanojimai. Atlikėjai choras „Vilnius“ (meno vad. - P. Gilys). Dir. - J. Kalcas. Diriguoja LMTA choro specialybės dirigentai

25 d. 19 val. - „Ąžuoliuko“ moksleivių atlikėjų meninių konkursų laureatų koncertas

26 d. 19 val. - G. Gedvilaitė (fortepijonas, Vokietija)

Šv. Kazimiero bažnyčia

22 d. 13 val. - vargonuoja J. Kazakevičiūtė. Dalyvauja J. Gelgotaitė (obojus)

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

20 d. 18 val. - G. Alekna (fortepijonas). Programoje L. van Beethoveno, B. Bartóko, J. Kačinsko, O. Messiaeno kūriniai

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.