Leonidas Muraška (1924-2009)

7MD informacija
Praėjusią savaitę Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno koplyčioje skambėjo maldos ir giesmės - tai dvasininkai, vienuoliai ir tikintieji atsisveikino ir palydėjo amžinybėn ilgametį choro vadovą Leonidą Murašką. O mums velionis - dar ir ilgametis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro bei Nacionalinės filharmonijos solistas, nuoširdus ir inteligentiškas žmogus, puikus kolega...


Nuėjęs ilgą ir vingiuotą gyvenimo kelią šį pasaulį paliko turėdamas 84-erius metus, iš tikrųjų scenai atidavė beveik keturis dešimtmečius, o giedojimui - virš dvidešimties. Lietuvos operos istorijoje išliks Maestro sukurti Pimenas, Malūnininkas, Greminas, Saljeris, Ulrichas, Tyzenhauzas ir ypač nuostabūs komiškieji Ubertas, Kapelmeisteris, Don Bartolas, don Paskualė bei daugelis kitų vaidmenų. Jo minkšto, gražaus tembro bosas skambėjo visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose bei daugelyje Europos valstybių. Turėjo puikų aktoriaus talentą, buvo nuostabus improvizatorius, užkrėsdavęs ir mus, jo operos kolegas, spektaklio dalyvius. Mes, jaunesnieji solistai, mokėmės ir daug išmokome iš Jo...

 

Menu, kai 1994 metais Lietuvos muzikų draugijos surengtame Lietuvos tautinių mažumų bendrijų (o Maestro buvo gudų bendruomenės prezidentas) atstovų renginyje visus nudžiugino užtraukęs dainą „Oi, Nemune!“

 

Linkėdamas buvusiam kolegai lengvos Vilnijos žemelės ir ramybės amžino poilsio karalystėje, noriu tarti ne kartą Jo dainuotus G. Verdi operos „Don Karlas“ Vienuolio žodžius: - Vienas tik Jis - aukščiausias Viešpats - Visagalis ir Nemarus!

 

Vidutis Bakas

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.