Vakarai

7MD informacija

Vilnius

Rašytojų klubas

23 d. 18 val. - vakaras iš ciklo „Jauni ir talentingi“: G. Kazlauskaitė su knyga „Heterų dainos“, A. Biliūnaitė su knyga „Miegantys sufleriai“, A. Plechavičiūtė su knyga „Nelyginiai metai“. Dalyvauja knygų autorės, rašytojas A. Jakučiūnas, poetas B. Januševičius, poetas, dainų autorius ir atlikėjas G. Kajėnas, literatūros kritikė J. Riškutė

25 d. 18 val. - G. Krivickienės knygos „Dainos. Vieux chants Lituaniens“, iliustruotos V. Petravičiaus, pristatymas. Dalyvauja knygos parengėja D. Krištopaitė, melodijų parengėja L. Burkšaitienė, I. Korsakaitė, N. Kvaraciejūtė, H. Šabasevičius ir kt.

Vilniaus mokytojų namai

20 d. 19 val. - „Dainuojamosios poezijos svetainė“. Dalyvauja J. Čepulis ir D. bei R. Timofejevai

21 d. 17 val. - tarptautinei kalbos dienai skirtas vakaras

24 d. 10.30 - Užgavėnių šventė

26 d. 18 val. - V. Leščinsko knygos pristatymas

Šv. Kryžiaus namai

25 d. 12 val. - Lietuvos dailės istorikų draugijos paskaita iš ciklo „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. H. Šabasevičius skaito paskaitą „Moterys dailininkės XVII-XIX a.“

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.