Britų tarybos kolekcija įsikūrė „Menų spaustuvėje“

7MD informacija
Vilniaus senamiestyje įsikūręs šiuolaikinių scenos menų ir kūrybos industrijų centras „Menų spaustuvė“ numato kovo mėnesį viešam naudojimui atverti Informacijos centrą, kurio rinkinio pagrindą sudarys Britų tarybos perduota kolekcija.

Britų tarybos kolekcija iš kitų informacijos rinkinių išsiskiria tuo, kad ją sudaro įvairūs šiuolaikiniai Jungtinės Karalystės leidiniai (periodika, žinynai, šiuolaikinė grožinė, menų ir kūrybos industrijų bei vadybos literatūra, filmai, muzika). „Menų spaustuvė“ pirmus dvejus metus informacijos rinkinį sudarinės vadovaudamasi Britų tarybos komplektavimo principais, bet pagal savo veiklos specifiką nuolat pildys jį su šiuolaikiniais scenos menais susijusia medžiaga, bus kaupiama meno plėtros, kultūros politikos ir vadybos, kūrybos industrijų literatūra, prenumeruojamos aktualios duomenų bazės.

Savo rinkinius viešam naudojimui „Menų spaustuvės“ Informacijos centrui (Infotekai) pateikti numato ir kitos sostinėje veikiančios nevyriausybinės scenos menų organizacijos: Lietuvos šokio informacijos centras, Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, Oskaro Koršunovo/Vilniaus miesto teatras ir kiti.

Britų tarybos direktorė Lina Balėnaitė teigia, kad kolekcija perduota „Menų spaustuvei“ todėl, kad In formacijos centro nariais galės tapti visi norintys, o ne tik scenos menus praktikuojantys bei jais besidomintys asmenys, kad bent porą metų bus išlaikytas Britų tarybos kolekcijos vientisumas ir komplektavimo principai, kad „Menų spaustuvė“ įsikūrusi patogioje vietoje miesto centre. Ji tikisi, kad gausus buvusio Britų tarybos Informacijos centro lankytojų būrys atras kelią ir sėkmingai naudosis naujojo centro paslaugomis.

„Menų spaustuvė“ Infoteką įkurdins savo patalpų Šiltadaržio gatvėje pirmajame aukšte - šiuo metu šios patalpos baigiamos rekonstruoti. Pasak Infotekos vadybininkės Eglės Stalnionienės, „Infotekoje daug dėmesio bus skiriama naujosioms medijoms - garso knygoms, spektaklių, filmų vaizdo įrašams, muzikos laikmenoms, prieigai prie prenumeruojamų internetinių duomenų bazių“.

Daugelio skaitytojų pamėgtas Britų tarybos dovanotas leidinių ir DVD laikmenų fondas bus puikus „Menų spaustuvės“ Infotekos startas. Ateityje „Menų spaustuvės“ pastatų komplekse, be jau veikiančių dviejų renginių salių, trijų erdvių repeticijoms ir Infotekos, numatoma įkurti ir nedidelį kino centrą bei kavinę-klubą.


„Menų spaustuvės“ inf.

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.