Vakarai

7MD informacija
Vilnius

Rašytojų klubas

 

6 d. 18 val. - R. Stankevičiaus esė knygos „Diktantai sielai“ pristatymas. Dalyvauja rašytojai R. Stankevičius, A. Ališauskas, M. Ivaškevičius, žurnalistė D. Šepetytė, dainų autorius ir atlikėjas D. Razauskas, literatūros kritikė J. Riškutė

 

9 d. 18 val. - V. Kukulo vakaras su poezijos rinktine „Mūsų šitie dangūs“. Dalyvauja rašytojai V. Kukulas, A. Baltakis, A. Zurba, literatūrologė V. Daujotytė, leidėjas V. Gužauskas, aktorius R. Bagdzevičius, literatūrologas V. Gasiliūnas

 

12 d. 18 val. - vakaras „Leonardo Gutausko romanas „Daiktai“ ir septyni paveikslai“. Dalyvauja rašytojai J. Aputis, L. Gutauskas, J. Liniauskas, D. Mušinskas, fotomenininkas J. Dovydėnas, literatūrologė S. Daugirdaitė, aktorius S. Kubilius, V. Sventickas

 

Vilniaus mokytojų namai

 

6 d. 19 val. - dainuojamosios poezijos koncertas „Žiema balta“. Dalyvauja G. Storpirštis, J. Talandis, J. Krivickas, R. Pečkytė, G. Arbačiauskas, D. Razauskas ir kt. Savo kūrybą skaitys poetas G. Bleizgys

9 d. 18 val. - pašnekesys „Vilniaus savivalda amžių sandūroje“. Vakaro svečias istorikas A.R. Čaplinskas

 

10 d. 18 val. Kiemelyje - Aušros vartų sakmės ir legendos

 

10 d. 18 val. - „Pasidainavimai su Veronika“

 

11 d. 17 val. - Vegetarų klubo vakaras

 

12 d. 18 val. - poetinis veiksmas „Vakarienė“. Dalyvauja poetai A. Kaziliūnaitė ir B. Januševičius

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

 

6 d. - aktorės O. Dautartaitės kūrybos vakaras

 

10 d. 17 val. - N. Raižytės romano „Nesudegintos ant laužo“ pristatymas

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.