Žaidimas garsu ir tylos paieškos

Goda Rupeikaitė
Obertoninis dainavimas Europoje nėra itin dažnas reiškinys, tad sausio 29 d. sudomino galimybė apsilankyti Vilniaus rotušėje, kur buvo surengtas obertonine maniera dainuojančio ir keliais egzotiškais instrumentais grojančio šveicarų muzikanto Bruno Bieri ir Vilniaus styginių kvinteto „Intermezzo" koncertas, pavadintas „...iš tylos".

Šio koncerto idėja spontaniškai kilo kvinteto meno vadovui, violončelininkui Lioniui Treikauskui, kai B. Bieri atvyko į Lietuvą daryti įrašų (muzikantai buvo seniau susipažinę Šveicarijoje). Per savaitę suorganizuotas koncertas tapo puikia dovana visiems, mėgstantiems kiek egzotiškesnę muziką ir smalsaujantiems gyvai išgirsti obertoninio dainavimo galimybes.

B. Bieri taip pat groja jam prieš aštuonerius metus sukurtu originaliu instrumentu - hangu. Tai apvalus, skydą primenantis instrumentas, pagamintas Pietų Indijos mušamojo instrumento ghatamo, panašaus į molinį puodą, principu.

Vakaro pradžioje trumpai pristatydamas svečią, L. Treikauskas atskleidė koncerto pavadinimo, jungiančio visus vakaro metu skambėsiančius kūrinius, prasmę. „Tyla - tai toji akimirka nuo rankos pakėlimo iki prisilietimo prie instrumento, tai akimirka prieš gimstant garsui. Stebuklas, kurį ne visada galime išgirsti", - sakė violončelininkas.

Koncertas prasidėjo kvinteto atliekama B. Dvariono miniatiūra „Apsnigtas miškas" iš siuitos „Žiemos eskizai", perteikusia tylos ir garso gimimo bendrumo akimirką. Po jo atliktas kūrinys dar giliau leido įsiklausyti į tylos ir garso tyrumą. Tai paties L. Treikausko kompozicija Šveicarijos kalnų motyvais, parašyta kvintetui ir unikaliam B. Bieri balsui. Melodija be žodžių, pirminis garsas, veikiau, du garsai vieno dainininko lūpose, ir subtilus styginių akompanimentas perteikė itin asmeninį kompozitoriaus santykį su Šveicarijos Shratte kalno, dėl savo ypatingos biosferos įtraukto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, didybe ir spalvomis.

Koncerto programa buvo įvairi ir dinamiška, skambėjo A. Piazzollos, J. Sibelijaus, E. Griego, A. Romero kūriniai, L. Treikausko ir B. Bieri kompozicijos bei variacijos. Įsiminė XX a. Venesuelos kompozitoriaus Aldemaro Romero „Fuga con Pajarillo" („Paukštelių fuga") - jaukus kūrinėlis, kurį „Intermezzo" kvintetas sugrojo, rodos, vienu atsikvėpimu, grakščiai, lengvai ir žaismingai. Taip pat įspūdinga buvo L. Treikausko kūrinio „Helmhouse, Bruno Bieri tema" premjera, skirta kvintetui, hangui ir vokalui. Ši, kaip ir visos kitos B. Bieri atliktos kompozicijos, žavėjo nuostabiu vokalu bei itin įdomiu, nenusakomomis spalvomis ir raštais išmargintu hango garsu.

Beje, minėtasis hangas nebuvo vienintelis instrumentas, kuriuo savo meistriškumą demonstravo B. Bieri: jis taip pat grojo įspūdingo dydžio (5 m ilgio) Alpių ragu, šveicarišku akordeonu ir keistos formos inde besisukančia moneta. Pabaigos improvizaciją muzikantas atliko iš karto dviem instrumentais: Alpių ragu ir šveicarišku akordeonu, priblokšdamas žmogaus fizinėmis galimybėmis vienu metu groti skirtingais instrumentais.

Šmaikštus ir linksmas B. Bieri ne tik muzikavo, bet ir itin džiaugsmingai bendravo su klausytojais, suteikdamas vakarui paprastumo ir jaukumo atmosferą. Pristatęs savo įspūdingą, sudedamą Alpių ragą, beje, suteikiantį nepaprastai daug skirtingo muzikavimo galimybių, jis, apvertęs instrumentą, sukdamas ratu pūtė susirinkusiems klausytojams ypač žemas vibracijas skleidžiantį garsą, šmaikštaudamas, kad taip dalija nepaprastą šveicarišką energiją.

Ko jau ko, bet energijos vakarui nestigo. Ja spinduliavo ir ypatingi muzikavimo būdai, ir patys kūriniai, besikeičiantys nuo kvintetui aranžuotos klasikos iki originalių improvizacijų.

 

*  *  *

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.