Vakarai

7MD informacija

VILNIUS

Rašytojų klubas

19 d. 18 val. — R. Šerelytės kūrybos vakaras su nauju romanu „Mėlynbarzdžio vaikai".
Dalyvauja rašytojai R. Šerelytė, D. Mušinskas, A. Šlepikas, literatūrologas R. Tamošaitis

21 d. 18 val. — S. Stacevičiaus kūrybos vakaras su nauja eilėraščių knyga „Ne ėriukai nakty". Dalyvauja rašytojai S. Stacevičius, J. Aputis, L. Jakimavičius, literatūros kritikė J. Riškutė, aktorė O. Dautartaitė, literatūros kritikas V. Sventickas

Vilniaus mokytojų namai

16 d. 13 val. Kapčiamiesčio E. Pliaterytės pagrindinėje mokykloje, 16 d. 16 val. Lazdijų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje — Vinco Kazoko 90-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja rašytojas R. Kašauskas, muzikos prodiuseris A. Karazija, skaitovas J. Šalkauskas, kultūrinininkas J. Žitkauskas ir kt.

20 d. 18 val. Svetainėje — Vilniaus žemaičių vakaras. Dalyvauja dainininkė E. Juškaitė

20 d. 18 val. Kiemelyje — „Vakaro pasaka: Vilniaus pasakos ir legendos"

21 d. 18 val. Svetainėje — P. Lapeikio knygos „Kaip gyvieji tampa šventaisiais" pristatymas. Dalyvauja knygos autorius P. Lapeikis, aktorė G. Urbonaitė, dainininkė I. Bražėnaitė, literatūros kritikas S. Lipskis, leidyklos „Gairės" direktorius P. Masilionis, dailininkė A. Čapskytė

21 d. 18 val. Didžiojoje salėje — vakaras „Aš ir mano draugai". Vakare skambės poetės M. Savčiuk eilėraščiai, dainos, romansai pagal jos tekstus

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

21 d. 18 val. S. Vainiūno namuose — lietuvių klasikų kūrinius skaito aktorius T. Vaisieta


KAUNAS

Maironio lietuvių literatūros muziejus

16 d. 16 val. — kultūros žurnalų „Naujoji Romuva" ir „Metai" naujausių numerių bei poeto J. Balčiaus eilėraščių knygos „Ir kaip akmens tyla" pristatymas. Dalyvauja „Metų" vyr. redaktorius, rašytojas D. Mušinskas, romuviečiai A. Konickis, J.A. Krikštopaitis, poetas J. Balčius, aktorė L. Zorūbaitė, dainininkė G. Griciūtė

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.