Bibliografinės žinios

7MD informacija

GROŽINĖ LITERATŪRA

Ana Karenina : [romanas] / Lev Tolstoj ; iš rusų kalbos vertė Pranas Povilaitis. - Vilnius : Alma littera, 2008. - 2 t. - ISBN 978-9955-08-782-3 (įr.)

[T.] 1. - 2008 (Kaunas : Spindulys). - 493, [3] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-08-781-6

[T.] 2. - 2008 (Kaunas : Spindulys). - 429, [3] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-08-863-9

Einantys į naktį : fantastinis romanas / Vladimir Vasiljev, Ana Kitajeva ; iš rusų kalbos vertė Nida Jakubauskaitė. - Kaunas : Eridanas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). - 393, [2] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 445). - Tiražas [1700] egz. - ISBN 978-9986-97-241-9

Kraujas ir garbė : fantastinis romanas / Simon Green ; iš anglų kalbos vertė Astra Alba. - Kaunas : Eridanas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). - 300, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 441). - Tiražas [1700] egz. - ISBN 978-9986-97-235-8

„Lietuvninkai mes esam gimę" : [poetas, publicistas ir filosofas] Jurgis Zauerveinas-Girėnas Mažojoje Lietuvoje / Bernardas Aleknavičius. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008 (Klaipėda : KU l-kla). - 61, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-18-358-7

Nepaklusni magija : mokslinės fantastikos romanas ir apysaka / Lawrence Watt-Evans ; iš anglų kalbos vertė Justina Laurinavičienė. - Kaunas : Eridanas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). - 325, [1] p.20- (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; kn. 444). - Tiražas [1700] egz. - ISBN 978-9986-97-239-6

Nostradamo kapas : [romanas] / Vilis Normanas, Raimondas J. Nabus. - Vilnius : Colibris [i.e. Miesto investicijos, 2008] ([Vilnius] : Grafija). - 253, [1] p. - Tiražas [1300] egz. -20 ISBN 978-9955-906-02-5

[Rinktiniai raštai] / Stephen King. - Kaunas : Eridanas, 1995- . - Virš. tik tomo antr.

T. 53: Dumos Ky sala : romanas / iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. - 2008 (Kaunas : Arx Baltica). - 485, [1] p. - Tiražas [1600] egz. - ISBN 978-9986-97-237-2

Šešėlis : mokslinės fantastikos romanas / Dave Duncan ; iš anglų kalbos vertė Vlada Baubonienė. - Kaunas : Eridanas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). - 279, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; kn. 443). - Tiražas [1700] egz. - ISBN 978-9986-97-238-9

Šlovės kelias : fantastinis romanas / Robert A. Heinlein ; iš anglų kalbos vertė Eglė Šimkutė. - Kaunas : Eridanas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). - 312, [2] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 446). - Tiražas [1700] egz. - ISBN 978-9986-97-242-6

Terapija : [romanas] / David Lodge ; iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. - Vilnius : „Baltų lankų" leidyba, [2008] (Kaunas : Spindulys). - 335, [1] p. -20 (Savaitgalio knyga : SK, ISSN 1822-6558). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-23-193-6 (įr.)

Ugnies ciklas : mokslinės fantastikos romanas ir apysakos / Hal Clement ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. - Kaunas : Eridanas, 2008 (Kaunas : Arx Baltica). - 297, [2] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 442). - Tiražas [1700] egz. - ISBN 978-9986-97-236-5


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Blogiukas Henris gudriai praturtėja : [apysaka] / Francesca Simon ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus ; iliustravo Tony Ross. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). -20 89, [3] p. : iliustr. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9955-38-211-9 (įr.) : [17 Lt 99 ct]

Blogiukas Henris ir Baisuoklis besmegenis : [apysaka] / Francesca Simon ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus ; iliustravo Tony Ross. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). -20 93, [3] p. : iliustr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-38-176-1 (įr.) : [17 Lt 99 ct]

Blogiuko Henrio utėlės : [apysaka] / Francesca Simon ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus ; iliustravo Tony Ross. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). - 92, [3] p. : iliustr.20- Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9955-38-212-6 (įr.) : [17 Lt 99 ct]

Blogiuko Henrio vaiduoklynas : [apysaka] / Francesca Simon ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus ; iliustravo Tony Ross. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). - 87, [4] p. : iliustr.20- Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9955-38-210-2 (įr.) : [17 Lt 99 ct]

Dindilin : pasaka vaikams / iš lenkų kalbos vertė Katrina Pranckūnaitė. - Vilnius : Egmont Lietuva, [2008]. - 64 p. : iliustr. - Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney fėjos. - Tiražas 3000 egz. - (Įr.) : 25 Lt

Kaip aš buvau sužadėtas : [tikra istorija iš mokinių gyvenimo] / Alex Shearer ; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus ; iliustravo Judita Židžiūnienė. -20 Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). - 295, [1] p. : iliustr. - (10+, ISSN 1822-7171). - Tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-38-149-5 (įr.) : [25 Lt 99 ct]

Kas numezgė voratinklį? : [knygelė vaikams : pagrįsta A.A. Milne ir E.H. Shepard kūriniu „Mikė Pūkuotukas" / tekstas: Dina Anastasio ; iš anglų k. vertė Audronė Daugnorienė ; iliustracijos: Adam Devaney]. - Vilnius : Egmont Lietuva, [2008] (Spausd. Lenkijoje). - [29] p., įsk. virš. : iliustr. - (Galvojimo kampelis ; 11). - Aut. nurodyta kn. metr. - Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. Mikė Pūkuotukas. - Tiražas 2500 egz. - (Įr.) : 10 Lt


Parengë Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.