Bibliografinės žinios

7MD informacija

GROŽINĖ LITERATŪRA.

Atvirai : [satyrinės miniatiūros] / Teresė Ūksienė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 157, [3] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-03-509-1

Baimės būsena : romanas / Michael Crichton ; iš anglų kalbos vertė Teresė Aleknavičiūtė ir Giedrė Tartėnienė. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2008] (Vilnius : Logotipas). - 511, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-700-75-3 (įr.)

Egziliantės užrašai : esė, portretų eskizai, prisiminimai, impresijos / Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė. - Vilnius : Kultūros barai, 2008 (Vilnius : Spauda). - 391, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-609-8003-00-0 (įr.)

Eutanazija : apsakymai / Alfonsas Benešiūnas. - Vilnius : Asveja, [2008] (Kaunas : Aušra). - 270, [2] p. - Tiražas [450] egz. - ISBN 978-9955-738-17-6

Gervuogės sirpsta : eilėraščiai / Rima Almanienė. - Utena : Utenos Indra, 2008 (Utena : Utenos Indra). - 86, [1] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-609-8004-00-7

Giliai paviršiuje : [poezija] / Chamrovski Vandis ; [sudarė Aurelija Chamrovski]. - [Vilnius] : Sapnų sala, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). - 241, [7] p. - Tekstas liet., rus. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-611-32-5 (įr.)

Karalienės juokdarė : romanas / Philippa Gregory ; iš anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2008] (Vilnius : Logotipas). - 503, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 978-9955-700-92-0 (įr.)

Robertas Keturakis : eilėraščiai. - Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 59, [1] p. - (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė ; kn. 4). - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-03-508-4

Justinas Marcinkevičius : eilėraščiai. - Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 61, [1] p. - (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė ; kn. 3). - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-03-504-6

Nė mirksnio ryžtis : romanas / Vytautas Čepliauskas. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 296, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-03-507-7. - ISBN 9986-9955-03-507-7 (klaidingas) (įr.)

Nemylimi : [romanas] / Edvinas Kalėda. - Panevėžys : Magilė, 2008 (Vilnius : Spauda). - 502, [2] p. - 1-oji ciklo knyga. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9986-956-65-5 : [18 Lt]

Nerimo dienos : romanas / Richard Yates ; iš anglų kalbos vertė Dalia Uržaitė ir Giedrė Tartėnienė. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2008] (Vilnius : Logotipas). - 287, [1] p. - Tiražas [1750] egz. - ISBN 978-9955-700-88-3 (įr.)

Pamišėliai provincialai : [7000 žodžių tekstas tik iš "P" raidės apie girtaujančių žmonių būtį Lietuvos kaime] / Feliksas Paškevičius. - Vilnius : [Vilniaus žolės riedulio klubas "Vilnius"], 2008 (Vilnius : Infosiūlas). - 68, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-633-08-2

Patrakėlis : romanas / James Patrick Donleavy ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 356, [1] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 978-9986-39-556-0 (įr.)

Pragariški karjeros ratai : biografinis romanas / Genovaitė Stulpinienė Vikingė. - Kaunas : G. Stulpinienė, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 167, [1] p. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-800-69-9


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Apkvaitę : romanas / Mark Johnson ; iš anglų kalbos vertė Migla Surkevičienė. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 303, [1] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-16-252-0

Aukso kalavijas ir karaliaus karūna : istorinė nuotykių apysakaitė / Aldona Elena Puišytė. - Vilnius : Homo liber, 2008 (Kaunas : Aušra). - 19, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-716-54-9

Daktaro Dolitlio zoologijos parkas : [apysaka] / Hugh Lofting ; [iš anglų kalbos vertė Justė Sarapinaitė] ; iliustracijos autoriaus. - [Vilnius] : Homo faber, 2008 ([Vilnius] : Standartų sp.). - 253, [1] p. : iliustr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9986-835-26-4 (įr.)

Laumės akiniai : pasakos / Loreta Gražina Latonaitė ; [autorės piešiniai]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 77, [3] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-03-501-5

Lydekai paliepus : [pasaka] pagal Aleksejų Tolstojų / [sudarytojas Andrius Rebždys ; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : Dajalita, [2008] (Kaunas : Aušra). - 16 p. : iliustr. - Tiražas [6000] egz. - ISBN 978-9955-691-74-7

Ne Karibų kruizas : apysaka / Rimtautas Rimšas ; [dailininkas Julius Paliukaitis]. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2008 (Kaišiadorys : AJS sp.). - 223, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-16-230-8 (įr.)

Nepamirštamos vaikystės pasakos / [tekstas - Anna Sójka, Jarosùaw Sokól ; iš lenkų kalbos vertė Filomena Kuliešienė] ; iliustracijos Aleksander Karcz, Zbigniew Seweryn. - [Vilnius] : Mūsų knyga, [2008]. - 288, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Aut. nurodyta antr. lapo kt. pusėje. - Antr. p. virš antr. aut.: Hansas Kristijanas Andersenas, Šarlis Pero, Jakobas ir Vilhelmas Grimai. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-14-260-7 (įr.)

Vikingų pagrobti : [apysaka] / Torill Thorstad Hauger ; iš norvegų kalbos vertė Leonas Petravičius ; [iliustravo Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė]. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, [2008] (Kaunas : Aušra). - 158, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-435-96-9. - ISBN 9955-435-96-9 (klaidingas) (įr.) : [12 Lt]


Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.